XXXVII kutse andmise vooru sügis 2018 info

 

Lgp. kinnisvara korrashoiu kutseala kutsetaotlejad XXXVII kutse andmise voorus!

 

MTÜ EKKL on seoses taotlejate suure huvi ja taotluste arvuga oli pikendanud XXXVII kutse andmise voorus kutsetunnistuse taotluse avalduste esitamise tähtaega kuni 15.10.2018. Laekus 101 kutsetunnistuse taotluse acvaldust. Kuni 26.10.18 vaatasime läbi laekunud kutsetunnistuste avalduste vastavust neile esitatud nõuetega. Puudulikult komplekteeritud avalduse või avalduse menetlusele vastava nõuetekohase kutse andmise tasu mittetasumise puhul teavitasime taotlejat puudustest  elektroonselt e-kirjaga ning  andsime mõistliku lisatähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Nõuetele vastavad kutsetunnistuse taotluse avaldused on edastatud EKKL kutsekomisjonile menetlusse võtmise ning esma- ja kõrgema taseme kutse taotlejatele hindamismeetodite määramise otsustamiseks. Taastõendamise taotlejate osas kutsekomisjon vaatab läbi esitatud dokumendid ja teeb dokumentidega tõendamise menetluses otsused kutsete andmise kohta. Vastav EKKL kutsekomisjoni koosolek toimub 31.10.18. Kutsekomisjoni koosoleku järel MTÜ EKKL teeb esitatud kutsetaotluste kohta tehtud otsused e-kirjaga teatavaks kutsetaotlejatele.

 

Menetlusse võetud esma- ja kõrgema taseme kutsetunnistuse taotluse avalduste põhjal EKKL hindamiskomisjon määrab ja teeb novembrikuu alguses taotlejatele e-postiga teatavaks  taotlejate tasemetööde teemad. Ühtlasi juhime taotlejate tähelepanu asjaolule, et esma- ja kõrgema taseme taotlejatel on kuni 15.11.18 võimalik Teile määratava tasemetöö teema ka endal  EKKL hindamiskomisjonile eelnevalt välja pakkuda, saates sellesisulise vabas vormis oma võimaliku soovitava tasemetöö teema ettepaneku EKKL hindamiskomisjoni esimehele e-posti aadressile: Birgit.Huus@mil.ee   Sealjuures jätab hindamiskomisjon endale õiguse Teie poolt pakutud teemat korrigeerida, muuta või tagasi lükata juhul, kui Teie poolt välja pakutud teema ei võimalda hinnata Teie kompetentsust taotletaval kutsetasemel. Igal juhul taotlejale määratava tasemetöö teema määrab lõplikult EKKL hindamiskomisjon.

Kõikide kutsete osas (v.a. kinnisvarahooldaja tase 4) on tavapäraselt hindamismeetoditeks kutsevastavuse hindamine teooria teadmiste testiga, tasemetöö koostamise ja selle kaitsmisega hindamiskomisjoni ees, esitatud dokumentidega. Kinnisvarahooldaja tase 4 kutse osas on tavapäraselt  hindamismeetoditeks kutsevastavuse hindamine teooria teadmiste testiga, erialase proovitööga hindamiskomisjoni ees, esitatud dokumentidega. 

Teooria teadmiste test on planeeritud EKKL hindamiskomisjoni poolt läbi viia Tallinnas 11.12.18 algusega kell 13.00 Tallinna Tehnikaülikoolis, Ehitajate tee 5, auditooriumis U01-202. Tasemetööde esitamise tähtaeg EKKL hindamiskomisjonile on 15.01.19. Tasemetööde kaitsmised ja proovitööd EKKL hindamiskomisjoni ees on planeeritud läbi viia 2019 jaanuarikuu viimasel dekaadil. Täpsemad toimumise ajad ja kohad ning muu sellega seonduva vajaliku informatsiooni teeb taotlejatele e-postiga teatavaks EKKL hindamiskomisjoni esimees. XXXVII vooru kutsetaotlejate hindamise tulemused esitab EKKL hindamiskomisjon hiljemalt 31.01.19 EKKL kutsekomisjonile kutsete andmise kohta otsuste tegemiseks.

Tasemetöö koostamise juhendiga ja teooria teadmiste testimise korraga saate tutvuda allärgnevatel linkidel:

 

Juhul kui kutsetaotleja soovib kutse taotlemisel valdkonna teooria teadmiste testiks täienduskoolitustel osalemise või iseõppimise teel ettevalmistuda, siis tuleks testimisele eelnevalt läbi töötada valdkonda reguleerivad õigusaktid (eelkõige ehitusseadustik, korteriomandi- ja korteriühistuseadus, võlaõigusseadus ja nende rakendusaktid osas, mis käsitlevad kinnisvara korrashoiu valdkonda) ja Eesti standard EVS 807:2016 "Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid". Õigusaktid leiate www.riigiteataja.ee päringuga ning standardi saate soetada www.evs.ee Lisaks on soovitav tutvuda erialasest kirjandusest "Kinnisvarahooldaja käsiraamat", 2008 formaat B5, 210 lk ja "Kinnisvarahalduri käsiraamat" 2007 formaat B5, 342 lk, millised on laenutavad raamatukogudest. Saate tutvuda ka meie viidetega https://www.ekkliit.ee/hea-tava-tegevuspraktika/ muule erialasele kirjandusele ja juhendamaterjalidele, millised on abiks tegevuspraktikas.

MTÜ EKKL ei paku koolitusteenuseid ning kutse andmise protsessis ei oma tähendust kas esmaselt kutse taotleja on valmistunud kutsevastavuse tõendamiseks iseõppimise või täienduskoolituste läbimise teel. Taotlejatele, kellele aga tundub iseõppimise teel ettevalmistumine ebapiisav, anname valikuks informatiivseid viiteid valdkonna täienduskoolitajate kohta, milliseid saab soovija kasutada vastavalt oma äranägemisele ja vajadustele: https://www.ekkliit.ee/tunnustatud-oppekavad/ 

 

Järgmine korraline kutsetunnistuse taotluse avalduse esitamise tähtaeg on XXXVIII voorus 01.märts 2019.

 

Lugupidamisega

 

Jüri Kröönström

tegevjuht

MTÜ EKKL

5130409

 

XXXVII kutse andmise voorus kutsetaotluse esitanud:

Jrk.nr.

Taotleja

Taotlus

 

 

 

 

ESMATAOTLUSED

 

 1.  

Aarne Kuusk

HA 4

 1.  

Airi Arras

HA 4

 1.  

Aleksei Vaskin

HA 4

 1.  

Andrus Hämelane

HA 4

 1.  

Anna Kase

HA 4

 1.  

Arkadi Zakarljuka

HA 4

 1.  

Einar Tinarist

HA 4

 1.  

Hannes Kolk

HA 4

 1.  

Heikki Nippolainen

HA 4

 1.  

Indrek Jakobsoo

HA 4

 1.  

Jaan Piirisalu

HA 4

 1.  

Jaanika Kasemets

HA 4

 1.  

Kristine Veider-Nurm

HA 4

 1.  

Liina Tamm

HA 4

 1.  

Ljudmilla Raatma

HA 4

 1.  

Madis Kaljuvee

HA 4

 1.  

Martin Saarnak

HA 4

 1.  

Merilyn Seermann

HA 4

 1.  

Oliver Ojaperv

HA 4

 1.  

Sander Valdas

HA 4

 1.  

Tiia Liis

HA 4

 1.  

Toivo Tähtjärv

HA 4

 1.  

Toomas Soosaar

HA 4

 1.  

Veiko-Ülo Välja

HA 4

 1.  

Alar Assuküll

HA 4

 1.  

Andi Lükk

HA 4

 1.  

Asko Kukk

HA 4

 1.  

Endel Aho

HA 4

 1.  

Enriiko Vallas

HA 4

 1.  

Jekaterina Magdalenoka

HA 4

 1.  

Külli Rauk

HA 4

 1.  

Lauri Väinsalu

HA 4

 1.  

Maarius Juur

HA 4

 1.  

Margus Jüriväli

HA 4

 1.  

Marje Aho

HA 4

 1.  

Mika Arrak

HA 4

 1.  

Natalja Voltri

HA 4

 1.  

Peep Reidolf

HA 4

 1.  

Sulev Songi

HA 4

 1.  

Aišuk Mirzojeva

KÜJ 4 vene

 1.  

Artur Udal

KÜJ 4

 1.  

Glein Kiissa

KÜJ 4

 1.  

Irina Andrejeva

KÜJ 4 vene

 1.  

Oleg Andžulis

KÜJ 4

 1.  

Reelika Ermel

KÜJ 4

 1.  

Reet Kõvask

KÜJ 4

 1.  

Rita Vasina

KÜJ 4

 1.  

Mark Mets

HO 4 HK

 1.  

Mark Mets

HO 4 TH

 1.  

Sergei Rõltsev

HO 4 TH vene

 1.  

Aare-Riho Erik

HO 4 HK

 1.  

Ranno-Eduard Linde

HO 4 TH

 1.  

Dmitri Jermohhin

HA 5

 1.  

Erkki Kasenurm

HA 5

 1.  

Ivar Maimjärv

HA 5

 1.  

Rene Klesment

HA 5

 1.  

Rinaldo Lina

HA 5

 1.  

Roland Kroon

HA 5

 1.  

Tarmo Anderson

HA 5

 1.  

Jaan Vahar

HA 5

 1.  

Henri Lind

HA 5

 1.  

Allan Eiche

HO 5 TH

 1.  

Heigo Talviste

HO 5 TH

 1.  

Hendrik Karhu

HO 5 TH

 

 

 

 

KÕRGEMA TASEME

 

 1.  

Boris Ivanov

HA 5

 1.  

Eve Talvet

HA 5

 1.  

Evelin Saarmets

HA 5

 1.  

Kristo Peri

HA 5

 1.  

Timo-Joel Kulles

HA 5

 1.  

Merike Kivisild

HA 5

 1.  

Rein Bötcher

HO 5 TH

 1.  

Ivo Känd

HA 6

 

 

 

 

TAASTÕENDAMINE  ja ESMATAOTLEMINE

DOK. ALUSEL

 

 1.  

Dmitri Moskvitšjov

HA 4

 1.  

Elmo Poolak

HA 4

 1.  

Julija Makarenko

HA 4

 1.  

Heigo Härmas

HA 4

 1.  

Katre Kurvits

HA 4

 1.  

Linnar Väin

HA 4

 1.  

Margus Toom

HA 4

 1.  

Martin Meierau

HA 4

 1.  

Peeter Messing

HA 4

 1.  

Tarmo Tasuja

HA 4

 1.  

Tea Käsk

HA 4

 1.  

Marina Božko

HA 4

 1.  

Ewa Metsis

HA 5

 1.  

Evgenia Pimenova

HA 5

 1.  

Jarmo Lõoke

HA 5

 1.  

Andres Mägi

HA 5

 1.  

Ester Kruuse

HA 5

 1.  

Margo Mesias

HA 5

 1.  

Ülari Tiits

HA 5

 1.  

Andres Eirand

HO 5 HK

 1.  

Rain Rosin

HO 5 TH

 1.  

Evelin Sootla

HA 6

 1.  

Ly Soome

HA 6

 1.  

Tarvo Tomingas

HA 6

 1.  

Arne Romanov

HA 6

 1.  

Elari Udam

HA 6

 1.  

Tanel Tiits

HA 6

 1.  

Tiiu Käärma

HA 6

 1.  

Jürgen Kuus

HO 6