XXXX kutse andmise vooru kevad 2020 info

 

Lgp. kinnisvara korrashoiu kutseala kutsetaotlejad XXXX kutse andmise voorus!

 

MTÜ EKKL kutsekomisjon on oma 15.05.2020 koosolekul otsustanud pikendada kevad 2020 XXXX kutse andmise voorus kutsetaotlejate EKKL hindamiskomisjoni poolt kutsevastavuse hindamise tähtaega alljärgnevalt:

  • kutse esma- ja kõrgema taseme tööelu kutsetaotlejate hindamise läbiviimine ja tulemuste esitamine kutsekomisjonile hindamiskomisjoni poolt hiljemalt 30.09.2020
  • kutsekooli lõpetajatest kutsetaotlejate hindamise läbiviimine ja tulemuste esitamine kutsekomisjonile hindamiskomisjoni poolt hiljemalt 31.08.2020

Seega esma- ja kõrgema taseme kutsetaotlejate osas toimub teooria teadmiste test reedel 28.08.20 kell 13.00 Tallinna Tehnikaülikoolis (Taltech) Ehitajate tee 5, saalis UO6A - 201. Tasemetööde esitamine hiljemalt 14.09.20 ning tasemetööde kaitsmised hiljemalt ajavahemikus 21.-28.09.20. Tasemetööd esitada hiljemalt 14.09.20 e-posti aadressile birgit.huus@mil.ee

Kõikide kutsete osas (v.a. kinnisvarahooldaja tase 3 ja 4) on tavapäraselt hindamismeetoditeks kutsevastavuse hindamine teooria teadmiste testiga, tasemetöö koostamise ja selle kaitsmisega hindamiskomisjoni ees, esitatud dokumentidega. Kinnisvarahooldaja tase 3 ja 4 kutse osas on tavapäraselt  hindamismeetoditeks kutsevastavuse hindamine teooria teadmiste testiga, erialase proovitööga hindamiskomisjoni ees, esitatud dokumentidega. 

Hindamiskomisjoni poolt kutsekomisjonile XXXX vooru kutsetaotlejate hindamise tulemused vaatab kutsekomisjon läbi ja otsustab kutse andmise või mitteandmise vahetult 30.09.2020 järel.

Tasemetöö koostamise juhendiga ja teooria teadmiste testimise korraga saate tutvuda allärgnevatel linkidel:

 

MTÜ EKKL XXXX vooru kutsetaotlejate nimekiri:

 

Esmataotlejad:

Kutse taotleja

Kutse taotlus

Karin Kurik

KÜJ 4

Leena Tali

KÜJ 4

Mati Kiviväli

KÜJ 4

Nikolai Ždan

KÜJ 4 vene

Ülar Haug

KÜJ 4

Ülle Nöps

KÜJ 4

Vitali Gorbunov

KÜJ 4

Aivar Moks

HA 4

Anne Nuude

HA 4

Anneli Hanni

HA 4

Ants-Olle Sõmer

HA 4

Kuldar Põder

HA 4

Mihkel Aaviste

HA 4

Monika Salajõe

HA 4

Oksana Ganža

HA 4

Oleg Kortšakov

HA 4

Olle Kask

HA 4

Peeter Parmask

HA 4

Rasmus Roots

HA 4

Tanel Meerents

HA 4

Karl Liivakant

HA 5

Martin Sella

HA 5

Raido Loorits

HA 5

Rinaldo Lina

HA 5

Taivo Vallask

HA 5

Eduard Sui

HO 4 HK

Peeter Parmask

HO 4 HK

Agnes Halling

KÜJ 4

 

Kõrgema taseme taotlejad:

Kutse taotleja

Kutse taotlus

Alvar Kosso

HA 5

Georg Lassur

HA 5

Heigo Talviste

HO 5 TH

Alis Möll

HA 6

Annika Palu

HA 6

Marko Pihelpuu

HA 6

Merike Kivisild

HA 6

 

Kutsekooli lõpetajatest kutsetaotlejad:

Kutse taotleja

Kutse taotlus

Eleonora Tuisk

HO 4 HK

Kevin Urm

HO 4 HK

Tiina Teniste

HO 4 HK

Daniil Bekman

HO 3 HK

Danil Beloglazov

HO 3 HK

Nikita Bružaitis

HO 3 HK

Oleg Hodaljov

HO 3 HK

Jossif Komkov

HO 3 HK

Alex Komosko

HO 3 HK

Denis Lebedev

HO 3 HK

Matvei Plotnikov

HO 3 HK

Aleksandr Romanovski

HO 3 HK

Nikita Sooper

HO 3 HK

Egor Denisenko

HO 4 HK

Maksim Ivanov

HO 4 HK

Andrei Jefimov

HO 4 HK

Edvin Moler

HO 4 HK

Aleksandr Stepanov

HO 4 HK

Albert Sviridetski

HO 4 HK

Juliana Torf

HO 4 HK

Aleksei Vavilov

HO 4 HK

Georgi Vinogradov

HO 4 HK

Evelina Abdulmjanova

HO 4 HK

German Borissov

HO 4 HK

Artjom Demitšev

HO 4 HK

Mark Dobrõnets

HO 4 HK

Daniel Gorjuškin

HO 4 HK

Maksim Kajalin

HO 4 HK

Elisabeth Lebedeva

HO 4 HK

Daniil Ložkin

HO 4 HK

Radamir Novoženin

HO 4 HK

Ilja Plotnikov

HO 4 HK

Simeon Poljakov

HO 4 HK

Ilona Roslavleva

HO 4 HK

Artjom Sokolov

HO 4 HK

Nikita Vorobjov

HO 4 HK

Kirill Birjukov

HO 4 HK

Mykhailo Bogdan

HO 4 HK

Vladislav Cotelevici

HO 4 HK

Yevhen Dudnik

HO 4 HK

Victoria Kadurina

HO 4 HK

Oleksii Kalashnyk

HO 4 HK

Serhii Kalashnyk

HO 4 HK

Dmitri Konrad

HO 4 HK

Anna Kuleva

HO 4 HK

Aleksei Matsnev

HO 4 HK

Yaroslav Shestopalov

HO 4 HK

Maksim Shevchuk

HO 4 HK

Dmitry Terekhov

HO 4 HK

Andrei Tjulkin

HO 4 HK

Konstantin Tšestnjagin

HO 4 HK

 

Juhul kui esma- või kõrgema taseme kutsetaotleja soovib kutse taotlemisel valdkonna teooria teadmiste testiks täienduskoolitustel osalemise või iseõppimise teel ettevalmistuda, siis tuleks testimisele eelnevalt läbi töötada valdkonda reguleerivad õigusaktid (eelkõige ehitusseadustik, korteriomandi- ja korteriühistuseadus, võlaõigusseadus ja nende rakendusaktid osas, mis käsitlevad kinnisvara korrashoiu valdkonda) ja Eesti standard EVS 807:2016 "Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid". Õigusaktid leiate www.riigiteataja.ee päringuga ning standardi saate soetada www.evs.ee Lisaks on soovitav tutvuda erialasest kirjandusest "Kinnisvarahooldaja käsiraamat", 2008 formaat B5, 210 lk ja "Kinnisvarahalduri käsiraamat" 2007 formaat B5, 342 lk, millised on laenutavad raamatukogudest. Saate tutvuda ka meie viidetega https://www.ekkliit.ee/hea-tava-tegevuspraktika/ muule erialasele kirjandusele ja juhendamaterjalidele, millised on abiks tegevuspraktikas.

MTÜ EKKL ei paku koolitusteenuseid ning kutse andmise protsessis ei oma tähendust kas esmaselt või kõrgema taseme kutse taotleja on valmistunud kutsevastavuse tõendamiseks iseõppimise või täienduskoolituste läbimise teel. Taotlejatele, kellele aga tundub iseõppimise teel ettevalmistumine ebapiisav, anname valikuks informatiivseid viiteid valdkonna täienduskoolitajate kohta, milliseid saab soovija kasutada vastavalt oma äranägemisele ja vajadustele: https://www.ekkliit.ee/tunnustatud-oppekavad/ 

 

Järgmine korraline kutsetunnistuse taotluse avalduse esitamise tähtaeg on XXXXI voorus 01.oktoober 2020.

 

Lugupidamisega

 

Jüri Kröönström

tegevjuht

MTÜ EKKL

5130409