Osale KK teenusedisaini uurimuses

01.10.2021

 

EKKL poole on pöördunud ettevõtluskõrgkooli Mainor üliõpilane
Tarmo Kuusk, kes kirjutab lõputööd teenusedisaini kasutamise kohta Eesti
kinnisvara haldus- ja hooldus mikro- ja väikeettevõtetes ning selle
kasutusvõimalustest ja soovib sektori tegijatel täita allpool lingil oleva
teemakohase ankeedi. Ankeedi täitmine on vabatahtlik.

Teenusedisain on teenuse kogemuse kasulikult, kasutatavalt, soovitult,
tõhusalt ja tootlikult planeerimine ja kujundamine (Moritz, S, 2009).
Uuringu eesmärgiks on selgitada välja, kas ettevõtetes on kasutusel
teenusedisaini kasu mõõtmise metoodika, mis põhjustel see puudub ning saadud
teabe põhjal koostada lihtsustatud mudel (matriits, küsimustik)
teenusedisaini kasu ja kahju mõõtmiseks ettevõttes. Oluliseks tuleb pidada
efektiivseid vahendeid teenusekvaliteedi parendamiseks ja arendamiseks ning
sellest saadud kasu mõõtmiseks.

Ankeedi täitmiseks kulub ligikaudu 10-15 minutit. Küsitlus on
konfidentsiaalne ja vastuseid kasutatakse üksnes uurimistöö eesmärkidel.
Küsimustele vastamiseks vajuta otselingile
http://www.connect.ee/uuring/453229501/

Oleme leppinud Tarmo Kuusk kokku, et uuringu tulemused saab ka EKKL ja
edastab oma liikmetele. Lõputöö kirjutaja on väga tänulik, kui leiate aega
küsimustik täita kohe või siis hiljemalt 08. oktoober 2021.