EKKL kinnisvara korrashoiu 27.-29.02.20 talvefoorum Taageperas

25.02.2020

Lgp. EKKL liikmed! 

 

EKKL 2020 talvefoorum

 

Mul on hea meel kutsuda üritusest osavõtuks registreerunuid osalema EKKL poolt ettevalmistatud traditsioonilisele EKKL 2020 talvefoorumile, mis toimub sellel aastal 27. – 29. veebruar Lõuna-Eestis asuvas Taagepera lossis (www.wagenkull.ee) ja lossi lähedal 150 m kaugusel asuvas Kivimäe turismitalus (www.siseturism.ee).  Rõhutaksin just ürituse seminari ja töötoa aktuaalset erialast sisu ja ürituse osavõtutasu head suhet ning ka seda, et EKKL liikmetele on üritusest osavõtuks mitu erinevatele maitsetele ja võimalustele sobivat valikut (kolm paketti) ning liikme esimesele osalejale soodushind EKKL poolt. Kahe päevaline n.ö. 24 tunni formaadi pakett 1 (lühipakett) on neile, kelle huvi fookus on erialasel seminaril, suhtlusel kolleegidega ja SPA lõdvestusel n.ö. 24 tunni formaadis. Kolme päevaline pakett 2 (tavapakett) on neile, kes sooviksid pikemalt aja maha võtta 48 tunniks ja lisaks erialase aktuaalse info saamisele ja valdkonna arendamisele kaasa rääkimisele  ka vaheldusrikkalt puhata ja enam kolleegidega suhelda. Lisaks pakume uuendusena paketti 3 (säästupakett), mis oma samuti 48 tunniline, kuid hinnalt soodam kui pakett 2, samas on majutus Kivimäe turismitalus lihtsama tasemega võrreldes Taagerera (Wagenküll) lossi majutusega.

 

Sel aastal keskendume 27.02 seminaril eelkõige korrashoiu valdkonna aktuaalsele infole mis saaks igale korrashoidjale olema kasulik oma tegevuses. Seminari teise poole pühendame tervikuna EKKL 2024 arenguprogrammi koostamisele ja professionaalne strateegiakonsultant töötab Teiega, et saada liidu uue arenguvisiooni ja eesmärkide kohta vahetut tagasisidet!   Anname välja kinnisvara korrashoiu valdkonna aasta 2019 aunimetused ja tänukirjad. 28.02 töötoas tulevad läbi arutamisele ja Teilt täiendava tagasiside saamine ehitise kasutus- ja hooldusjuhendite määruse ja standardi koostamisse ning EKKL 2024 arenguvisiooni ning heakorra valdkonna võimalike muudatuste (EVS 914 ja 807) teemal.  Seminaril ja töötoas osalemine on hea võimalus kaasa rääkida kinnisvara korrashoiu aluste muutmisel ja arendamisel. Lisaks ürituse töisele osale pakume ka traditsiooniliselt head võimalust puhata aktiivselt tööpingest, nautida  Taagepera SPA-d, lumist loodust ning kalaspordi-, matka ja saunamõnusid ning vabas õhkkonnas suhelda kolleegidega.

 

Seega kutsun kõiki osavõtuks registreerunud liikmete esindajaid  osalema EKKL 2020 talveüritusel! Osavõtuks registreerus 45 osavõtjat. Lisan allpool  üritusest osavõtuks ürituse kava ja seminari ettekanded eeltutvumiseks. Soovitus on olla kindlasti aktiivne, kaasa lüüa, võtta valdkonna arengu seisukohalt tähtsates asjades kaasarääkimiseks paariks päevaks tööst aeg maha, et siis taas naasta tööprotsessi puhanuna ja täis uut energiat!

 

Kutsetunnistuse omajatele lisainfo, et EKKL-l ürituse korraldajana ja kutse andjana saab olema oma andmebaasis üritusel osalejate kohta vastav info ning EKKL 2020 kogu talveürituse läbijad (pakett 2 ja 3) saavad kutsetaotlemisel kajastada oma koolitustundide koondarvutustabelis antud üritusel osalemist erialase täienduskoolituse mahus 7 ak.tundi, pakett 1 läbijad 5 ak.tundi.

 

EKKL 2020 talvefoorumi kava

Taagepera Wagenküll lossi asukoht

 

Seminari ettekanded:

Stell ettekanne

Tartu Elamuhaldus ettekanne

Õigusloome ja hooldusraamatu ettekanded

Järvamaa KHK ettekanne

 

Lugupidamisega

 

Jüri Kröönström

tegevjuht

MTÜ EKKL (Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit)

Registrikood 80102849

Pärnu mnt 141

11314, Tallinn

Mob. 5130409