MTÜ EKKL Saaremaa 15.-17.06.2017 üldkoosoleku ja seminari info, materjalid ja üldkoosoleku protokoll

 

Lgp. EKKL liige                                                                                                                       

 

Vastavalt EKKL üldkoosolekul Tallinnas 18.11.16 otsustatule toimus neljapäeval 15. juunil 2017 algusega kell 15.00 Kuressaare Kultuurikeskuse I korruse suures saalis (Kuressaare, Raekoja tn 6) Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu üldkoosolek ja vahetult selle järel kinnisvara korrashoiu valdkonna ettekannetega seminar. Üldkoosoleku päevakord oli alljärgnev:

  • üldkoosoleku reglemendi, koosoleku korralduse ja päevakorra kinnitamine
  • pidulik tunnistuste ja sertifikaatide kätteandmine
  • EKKL arenguprogrammi 2021 ja liidu juhtimise struktuuri kinnitamine
  • EKKL 7-liikmelise juhatuse valimine volituste ajaga 01.07.2017 – 01.07.2020
  • EKKL 2016 majandusaasta aruande kinnitamine
  • vaheaeg 20 minutit, kohvipaus
  • EKKL juhatuse volituste ajaga 01.07.2017 – 01.07.2020 valimise tulemuste kinnitamine
  • järgmise üldkoosoleku ja-seminari toimumise aja ja koha määramine (22.november 2017 Tallinn)
  • vaba mikrofon
  • Valdkonna seminar – Ekspertide, ettevõtjate ja juhatuse liikmete ettekanded

Üldkoosolekul anti kätte liikmetunnistus liidu uuele liikmele Kinnisvaraekspert Haldus OÜ. Samuti anti kätte sertifitseerimise XXXIV voorus kinnisvara halduse, hoolduse, heakorra ja korrashoiu tervikteenuse sertifikaadid 8-le juriidilisele isikule. Valiti ja määrati liidu 7 liikmeline juhatus volituste ajaga 01.07.2017 kuni 01.07.2020. Samuti kinnitati liidu 2016 majandusaasta aruanne ning liidu arenguprogramm 2021 ja liidu juhtimise struktuur. Üldkoosolek määras järgmise liidu üldkoosoleku ja seminari toimumise ajaks 22.november 2017 ja kohaks Põhja Regioon, Tallinn.

 Ürituse kava ja materjalid on lisatud allpool linkidel. Samuti saavad liikmed tutvuda allpool oleval lingil MTÜ EKKL 15.06.17 üldkoosoleku protokolliga.

 

Lugupidamisega

 

Jüri Kröönström

juhatuse esimees

5130409

 

Kuressaare Kultuurikeskuse asukoha kaart

EKKL 15.-17.06.17 Saaremaa suveürituse kava, s.h. üldkoosoleku päevakord

Üldkoosoleku reglement

MTÜ EKKL arenguprogramm 2021

MTÜ EKKL tegev struktuuri 2017 - 2021 ettepanek juhatuselt

MTÜ EKKL 2016 majandusaasta aruanne

Sõltumatu vandeautiitori aruanne

MTÜ EKKL 15.06.17 üldkoosoleku protokoll

 

 

Seminari ettekanded:

Piret Hion ettekanne

Kaia Kirs ettekanne

Helge Alt ettekanne

Martti Kiisa ettekanne