EKKL info - aasta 2022 aunimetuste valimine

MTÜ EKKL liikmele

Kinnisvara korrashoiu valdkonna 2022 aasta aunimetuste valimine erinevas neljas aunimetuste kategoorias alanud,

täidetud hääletussedelite EKKL-le saatmise tähtaeg on T 31. jaanuar 2023. 

Heaks traditsiooniks on saanud, et aasta lõppemisel valivad EKKL liikmed uue aasta alguses möödunud aasta kinnisvara korrashoidja, aasta kinnisvarahalduri, aasta kinnisvarahooldaja ja aasta puhastusteenindaja kategooriates aunimetuse saajad. Lisaks on EKKL juhatuse pädevuses ja juhatus kaalub oma koosolekul väärikate kandidaatide olemasolul ka täiendavate EKKL tunnustuskirjade ja tänukirjade välja andmist teistes seda väärivates kategooriates.

Aasta 2022 kinnisvarahaldur, kinnisvarahooldaja ja puhastusteenindaja (füüsilised isikud) peavad lisaks sellele, et on oma häid tavasid järgiva ja silmapaistva tegevusega teiste hulgast möödunud aastal esile tõusnud, olema ka oma valdkonnas kindlaid ja tõendatud professionaalseid teadmisi, oskusi ja isikuomadusi omavad. Seega on aasta kinnisvarahalduri, kinnisvarahooldaja ja puhastusteenindaja aunimetuste võimalikeks kandidaatideks kõik kutseregistris (https://www.kutseregister.ee/kutsed ) olevad kinnisvara korrashoiu kehtiva kutsega võimalikud nominendid s.t. käesolevaks hetkeks kinnisvara korrashoiu halduse või hoolduse või puhastusteeninduse vastavat kehtivat kutsetunnistust omavad isikud, kelle hulgast saate teha oma valikud esitamiseks. Samuti peab aasta kinnisvara korrashoidja (juriidiline isik) olema teiste hulgast esile tõusnud silmapaistva tegevuse, heade tulemuste ja korrashoiu valdkonnas üldistes huvides kasuliku tegevusega ning omama kehtivat EKKL kinnisvara korrashoiu sertifikaati (võimalikud kandidaadid nähtavad https://www.ekkliit.ee/sertifikaatide-register/).

Kõikide aunimetuste kandidaatide esitamise osas on üldiseks nõudeks, et esitatav kandidaat peab tegutsema kinnisvara korrashoiu alal ning väärib oma tegevusega kategoorias positiivset esiletõstmist, seega vajalik on lisada hääletussedelil iga aunimetuse kategooria osas kandidaadi nimi ja soovitavalt ka lühike põhjendus/soovitus, miks kandidaat esitatakse ja mille erilise ja positiivsega ta on 2022 aastal silma paistnud. Kui mõne kategooria osas ei oska või ei pea põhjendatuks aunimetuse väljaandmist, siis saab see rida jääda hääletussedelil tühjaks. Aunimetuste kandidaatide esitamist ja aunimetuste andmist reguleerib vastav EKKL juhatuse poolt 11.01.23 kinnitatud uus EKKL aunimetuste, tunnustuskirjade ja tänukirjade statuut, milline on lisatud allpool lingil.

Seega kuulutan juhatuse koosolekul otsustatu ja statuudi alusel välja EKKL aasta 2022 kinnisvara korrashoiu aunimetuste valimise. Igas aunimetuse kategoorias saab iga liige anda ühele isikule ühe hääle pakkudes tema poolt välja kandidaadi ning täites ja saates selleks allpool lingil ära toodud täidetud hääletussedeli. Samuti saab ka esitada kandidaate tunnustuskirja andmiseks. EKKL ootab igalt liikmelt täidetud hääletussedelit hiljemalt teisipäevaks 31. jaanuariks 2023 meilile info@ekkliit.ee . Teie poolt enim hääli saanud isikud kuulutab EKKL juhatus välja aasta aunimetuste saajateks ja aunimetused ning võimalikud tunnustuskirjad ja tänukirjad kuuluvad pidulikule kätteandmisele 10.03.23 planeeritaval EKKL kinnisvara korrashoiu talvefoorumil.

EKKL aunimetuste, tunnustuskirjade ja tänukirjade statuut

EKKL liikme aunimetuste 2022 hääletussedel

 

 

Lugupidamisega

 

Jüri Kröönström

tegevjuht

MTÜ EKKL

Registrikood 80102849

Pärnu mnt 141

11314, Tallinn

Tel. 6617998

Mob. 5130409