Tutvustus

Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit (EKHHL) uue nimega MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit (EKKL) on asutatud 1995 aastal Tallinnas. Liidu asukohaks on Eesti Vabariik ja postiaadress on Pärnu mnt 141, Tallinn, 11314. EKKL on mittetulundusühing. Liit on asutatud kinnisvara korrashoiu ettevõtjate poolt eesmärgiga üleriigiliselt korraldada kinnisvara korrashoiuga tegelevate juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate ühistegevust ning esindada oma liikmete ühiseid huve. Liidu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkogu, millel on mittetulundusühingute seadusega sätestatud pädevus. Igal liidu liikmel on üks hääl üldkogu otsuste vastuvõtmisel. Liitu juhib ja esindab üldkogu poolt määratav vähemalt 3 ja mitte rohkem kui 7 liikmeline juhatus. Juhatuse volituste tähtaeg on 3 aastat.