Tegevuse alused ja juhtimine

Liidu tegevuse alusteks on mittetulundusühingute seadus, liidu põhikiri, liidu heade tavade koodeks, üldkoosoleku ja juhatuse otsused.