Sertifikaadi taotlemise info, hinnad ja tüüpvormid

 

Sertifikaadi taotluse avaldus ja sellele lisatavad dokumendid peavad olema koostatud ja esitatud EKKL poolt kinnitatud sertifitseerimise süsteemi aluste dokumendiga esitatavate nõuete kohaselt ja saadetud e-postiga aadressil kutsekomisjon@ekkliit.ee hiljemalt XXXXVI voorus kevad 2023 avalduse esitamise tähtajaks 15.03.2023 . Sertifitseerimise tasu (EKKL liikmetele  kehtib soodushind) saab tasuda MTÜ EKKL arveldusarvele  a/a EE082200001120131023 Swedbank.

Järgmises XXXXVII sertifitseerimise voorus on  sertifikaadi taotluse avalduse koos lisadega esitamise tähtaeg 15.10.2023.


Sertifitseerimise tasu:

Seoses sellega, et EKKL üldkoosolek kinnitas 20.11.15 uued EKKL sertifitseerimise süsteemi alused on EKKL juhatus välja töötanud ja kinnitanud oma 22.12.2015 koosolekul alates 01.01.2016 kehtivad uued EKKL sertifitseerimise tasud. Sertifitseerimise tasu koosneb sertifitseerimise taotluse avaldusega taotletava sertifikaadi tüübi ja taseme põhitasu ja selles avalduses taotletavate valdkonna märgete lisatasude summast. Taotletava sertifikaadi tüübi ja taseme põhitasu ja taotletavate valdkonna märgete lisatasude osas, s.t. ka sertifitseerimise tasus kokku, kehtivad liidu liikmetele 50% soodustused. Sertifitseerimise tasud on järgnevad:

HA või HO või HK tüübi sertifikaadi taotlemisel:

  • tase * - põhitasu 200 eurot + iga taotletava valdkonna märke kohta lisatasu 50 eurot
  • tase ** - põhitasu 280 eurot + iga taotletava valdkonna märke kohta lisatasu 70 eurot
  • tase *** - põhitasu 380 eurot + iga taotletava valdkonna märke kohta lisatasu 90 eurot
  • tase **** - põhitasu 500 eurot + iga taotletava valdkonna märke kohta lisatasu 120 eurot

KK tüübi sertifikaadi taotlemisel:

  • tase ** - põhitasu 380 eurot + iga taotletava valdkonna märke kohta lisatasu 70 eurot
  • tase *** - põhitasu 500 eurot + iga taotletava valdkonna märke kohta lisatasu 90 eurot
  • tase **** - põhitasu 640 eurot + iga taotletava valdkonna märke kohta lisatasu 120 eurot

NB! Taotluse koostamisel tuleb arvestada sertifitseerimissüsteemi nõuet, et iga sertifitseerimise tüübi osas on määratletud minimaalne kohustuslik valdkonna märgete nimekiri, milliseid märkeid tuleb sertifikaadi taotlemisel taotleda (vaata allpoolt lingilt sertifitseerimise aluste põhidokumendi lk 2-3 olev Tabel 1). Kohustuslikele märgetele lisaks ülejäänud märgete taotlemine on taotleja vaba valik.

Näide 1 sertifitseerimise tasu arvutamise kohta:

Taotleja X on EKKL liige ja taotleb HK tüübi tase ** sertifikaati ning selles sisekoristus-puhastus ja krundihoolduse märkeid. Sertifitseerimise tasu on 210 eurot. Sertifitseerimise tasu koosneb põhitasust 140 eurot ja valdkonna kahe märke (2 x 35) tasust 70 eurot.

Näide 2 sertifitseerimise tasu arvutamise kohta:

Taotleja Y ei ole EKKL liige ja taotleb HO tüübi tase ** sertifikaati ning selles küttesüsteemide tehnohoolduse märget. Sertifitseerimise tasu on 350 eurot. Sertifitseerimise tasu koosneb põhitasust 280 eurot ja valdkonna märke tasust 70 eurot.

Näide 3 sertifitseerimise tasu arvutamise kohta:

Taotleja Z on EKKL liige ja taotleb KK tüübi tase ** sertifikaati ning selles haldusteenuse ja kinnisvaraomaniku nõustamise, omanikukohustuste täitmise tagamise, hooldus- ja heakorratööde korraldamise, tarbimisteenuste korraldamise, remont- ja ehitustööde korraldamise, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide tehnohoolduse, küttesüsteemide tehnohoolduse, elektrisüsteemide tehnohoolduse, ehitise põhikonstruktsioonide tehnohoolduse, krundihoolduse ja sisekoristus-puhastuse märkeid. Sertifitseerimise tasu on 575 eurot. Sertifitseerimise tasu koosneb põhitasust 190 eurot ja valdkonna üheteistkümne märke (11 x 35) tasust 385 eurot.

 

KUIDAS ASUDA TAOTLEMA SERTIFIKAATI:

Esmalt tutvu EKKL sertifitseerimise süsteemi aluste ja sellega seonduvate tüüpvormidega (leiad allpool lingil). Lähtudes sellest infost saab kinnisvara korrashoiu ettevõtja analüüsida oma organisatsiooni ja pakutavate teenuste kvaliteedi taset ja valmisolekut teenuste osutamiseks, kinnisvara korrashoiu teenuste turustrateegiat ning määratleda enda poolt taotletava sertifikaadi tüübi (haldus või hooldus või heakord või korrashoiu tervikteenus) ja märgete valdkonnad valitud tüübis ning kvaliteedi taseme klassi ( * - **** tase). Lähtudes EKKL kodulehel antud sertifikaadi taotluse avalduse ja selle lisade vormidest koostab kinnisvara korrashoiu ettevõtja oma organisatsiooni ja teenuste kohta sertifikaadi taotluse avalduse ja esitab selle paberkandjal ja elektroonselt EKKL Tallinna bürosse. XXXXVI sertifitseerimise voorus kevad 2023 on sertifikaadi taotluse avalduse esitamise tähtaeg hiljemalt 15.03.2023.

Järgmises XXXXVII sertifitseerimise voorus sügis 2023 on sertifikaadi taotluse avalduse esitamise tähtaeg hiljemalt 15.10.2023.

 

EKKL sertifitseerimise aluste põhidokument

Lisa 1a  Halduse sertifikaadi taotluse avalduse näidisvorm

Lisa 1b  Hoolduse sertifikaadi taotluse avalduse näidisvorm

Lisa 1c  Heakorra sertifikaadi taotluse avalduse näidisvorm

Lisa 1d  Korrashoiu tervikteenuse taotluse avalduse näidisvorm

Lisa 2a  Halduse sertifikaadi taotluse vormistamise üldised kriteeriumid ja juhised

Lisa 2b  Hoolduse sertifikaadi taotluse vormistamise üldised kriteeriumid ja juhised

Lisa 2c  Heakorra sertifikaadi taotluse vormistamise üldised kriteeriumid ja juhised

Lisa 2d  Korrashoiu tervikteenuse taotluse vormistamise üldised kriteeriumid ja juhised