MTÜ EKKL arenguprogramm 2021 -2025

 

MTÜ EKKL arenguprogramm 2021 - 2025

 

Liidu missioonist, visioonist, liikmete küsitluse ja tagasiside tulemustest lähtuvalt määratleb liit järgmised prioriteetsed tööteemad ja põhieesmärgid:

MTÜ EKKL arenguprogramm 2021 - 2025