Kinnisvara korrashoiu kutseala kutsetunnistused riiklikus kutseregistris

Link riiklikule kutseregistrile - www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused

Kasutades eelpool toodud linki riiklikule kutseregistrile saad eelkõige tutvuda välja antud ja kehtivate kutsetunnistuste andmetega. Register võimaldab päringuid:

  • kutsetunnistuse numbri järgi
  • kutsetunnistust omava isiku järgi
  • kutse nimetuste järgi
  • kutsetunnistuste väljastajate järgi
  • tunnistuste tüüpide järgi