EKKL kutsekomisjon

EKKL kinnisvara korrashoiu valdkonna kutse andjana on lähtudes kutseseaduse § 18 (1) moodustanud volituste ajaga kuni 29.09.2023 kinnisvara korrashoiu valdkonna kutsekomisjoni järgmises koosseisus:

  • Jüri Kröönström
  • Tiit Teder
  • Elari Udam
  • Indrek Peterson
  • Rein Elevant
  • Jüri Juntson
  • Leena Paap
  • Anu Sarnet