Väljavõte kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise korrast kutse andmise eeltingimuste kohta:

 

2. KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID

 

2.1 Kutse taotlemise eeltingimused:

 

2.1.1 Kutse kinnisvarahooldaja, tase 3 taotleja peab:

a) olema lõpetanud kinnisvarahooldaja, tase 3 kutseõppe õppekava 

või

b) omama vähemalt põhiharidust ja vähemalt 1-aastast pidevat erialast töökogemust

kinnisvarahoolduse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul ning olema täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded.

 

2.1.2 Kutse kinnisvarahooldaja, tase 4 taotleja peab:

a) olema lõpetanud kinnisvarahooldaja, tase 4 kutseõppe õppekava  

või

b) omama vähemalt põhiharidust ja vähemalt 2-aastast pidevat erialast töökogemust kinnisvarahoolduse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul ning olema täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded.

 

2.1.3 Kutse kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5 taotleja peab:

a) olema lõpetanud kinnisvara tehnohoolduse meistri, tase 5 õppekava alusel kutsekooli ning omama vähemalt 2-aastast pidevat erialast töökogemust kinnisvarahoolduse valdkonnas

või

b) omama varasemalt tõendatud Kinnisvarahooldaja, tase 4 kutsekvalifikatsiooni ja vähemalt 3-aastast pidevat erialast töökogemust kinnisvarahoolduse valdkonnas ning olema täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded

või

c) omama vähemalt keskharidust ja vähemalt 4-aastast pidevat erialast töökogemust kinnisvarahoolduse valdkonnas viimase 7 aasta jooksul ning olema täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded.

 

2.1.4 Kutse kinnisvara heakorrameister, tase 5 taotleja peab: 

a) olema lõpetanud kinnisvara heakorrameister, tase 5 õppekava alusel kutsekooli ning omama vähemalt 2-aastast pidevat erialast töökogemust kinnisvarahoolduse valdkonnas

või

b) omama varasemalt tõendatud Kinnisvarahooldaja, tase 4 kutsekvalifikatsiooni ja vähemalt 3-aastast pidevat erialast töökogemust kinnisvarahoolduse valdkonnas ning olema täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded

või

c) omama vähemalt keskharidust ja omama vähemalt 4-aastast pidevat erialast töökogemust kinnisvarahoolduse valdkonnas viimase 7 aasta jooksul ning olema täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded.

 

2.1.5 Kutse kinnisvara hooldusjuht, tase 6 taotleja peab:

a) omama kinnisvara korrashoiu alast kõrgharidust ja vähemalt 3-aastast erialast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas viimase 7 aasta jooksul ning olema täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded

või

b) omama varasemalt tõendatud Kinnisvarahoolduse, tase 5 kutsekvalifikatsiooni ja vähemalt 5-aastast erialast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas viimase 7 aasta jooksul ning olema täitnud KA  iga-aastased täiendkoolituse nõuded.

 

2.1.6 Kutse korteriühistujuht, tase 4 taotleja peab:

a) omama ühte kehtivat järgmist kutsetunnistust:

- Kinnisvarahaldur, tase 5 või

- Kinnisvara haldusjuht, tase 6

või

b) omama vähemalt keskharidust ja vähemalt 2-aastast erialast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas viimase 5 aasta jooksul ning täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded.

 

2.1.7 Kutse kinnisvarahaldur, tase 4 taotleja peab:

a) omama vähemalt keskharidust ja vähemalt 1-aastast pidevat erialast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas ning olema täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded.

 

2.1.8 Kutse kinnisvarahaldur, tase 5 taotleja peab:

a) omama vähemalt keskharidust ja vähemalt 2-aastast pidevat erialast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas ning olema täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded  

või

b) omama varasemalt tõendatud Kinnisvarahaldur, tase 4 kutsekvalifikatsiooni ja vähemalt 3-aastast erialast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas viimase 7 aasta jooksul ning olema täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded

või

c) olema lõpetanud kinnisvarahaldur, tase 5 õppekava järgse kutseõppe

 

2.1.9 Kutse kinnisvara haldusjuht, tase 6 taotleja peab:

a) omama kõrgharidust  ja vähemalt 3-aastast erialast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas viimase 7 aasta jooksul ning olema täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded

või

b) omama varasemalt tõendatud Kinnisvarahaldur, tase 5 kutsekvalifikatsiooni ja vähemalt 5- aastast erialast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas viimase 7 aasta jooksul ning olema täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded

või

c) omama kinnisvara korrashoiu alast kõrgharidust ja vähemalt 1-aastast erialast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas  

 

2.2 Kutse esmakordseks taotlemiseks esitatavad dokumendid on:

2.2.1 korra punktis 2.1.1, 2.1.2 ja 2.1.8 nimetatud kutse taotlemiseks koolilõpetaja poolt:

Kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksamile registreerimiseks esitab kutseõppeasutus

koondavalduse vastava eriala tasemeõppe õppekava täies mahus läbinud õppurite kohta.

Koondavaldusel märgitakse vähemalt järgmised andmed: taotleja ees- ja perenimi, isikukood,

eksami keel, isikuandmete avalikustamine kutseregistris (jah/ei), paberkandjal kutsetunnistus

(jah/ei), e-posti aadress, taotleja allkiri.

 

2.2.2 korra punktides 2.1.1 – 2.1.9 nimetatud kutsete taotlemiseks töömaailma taotleja poolt :

a) avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),

b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

c) tööalase tegevuse kirjeldus,

d) haridust, varasemat kvalifikatsiooni ja täiendõpet tõendavate dokumentide koopiad,

e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta,

f) muud KA poolt vajadusel nõutavad täiendavad dokumendid.

 

2.2 Kutse taastõendamise eeltingimused on järgmised:

 

2.3.1 Kutse Kinnisvarahooldaja, tase 3 taastaotleja peab                                           

olema töötanud kinnisvarahoolduse alal vähemalt poole talle eelnevalt antud Kinnisvarahooldaja, tase 3 kutsetunnistuse kehtivusajast ning täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded, kusjuures kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

 

2.3.2 Kutse Kinnisvarahooldaja, tase 4 taastaotleja peab 

olema töötanud kinnisvarahoolduse alal vähemalt poole talle eelnevalt antud Kinnisvarahooldaja, tase 4 kutsetunnistuse kehtivusajast ning täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded, kusjuures kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

 

2.3.3 Kutse Kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5 taastaotleja peab olema

töötanud kinnisvara tehnohoolduse alal vähemalt poole talle eelnevalt antud Kinnisvara hooldusmeister, tase 5 või Kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5 kutsetunnistuse kehtivusajast ning täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded, kusjuures kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

 

2.3.4 Kutse Kinnisvara heakorrameister, tase 5 taastaotleja peab olema

töötanud kinnisvara heakorra alal vähemalt poole talle eelnevalt antud Kinnisvara hooldusmeister, tase 5 või Kinnisvara heakorrameister, tase 5 kutsetunnistuse kehtivusajast ning täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded, kusjuures kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

 

2.3.5 Kutse Kinnisvara hooldusjuht, tase 6 taastaotleja peab olema

töötanud erialal vähemalt poole talle eelnevalt antud Kinnisvara hooldusjuht, tase 6 kutsetunnistuse kehtivusajast ja täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded, kusjuures kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

 

2.3.6 Kutse Korteriühistujuht, tase 4 taastaotleja peab olema

töötanud kinnisvara korrashoiu alal vähemalt poole talle eelnevalt antud Korteriühistujuht, tase 4 kutsetunnistuse kehtivusajast ja täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded, kusjuures kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

 

2.3.7 Kutse Kinnisvarahaldur, tase 4 taastaotleja peab olema

töötanud kinnisvara korrashoiu alal vähemalt poole talle eelnevalt antud kinnisvarahaldur, tase 4 kutsetunnistuse kehtivusajast ning täitnud KA poolt määratud iga-aastased täiendkoolituse nõuded, kusjuures kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

 

2.3.8 Kutse Kinnisvarahaldur, tase 5 taastaotleja peab olema

töötanud kinnisvara korrashoiu alal vähemalt poole kinnisvarahaldur, tase 5 kutsetunnistuse kehtivusajast ning täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded, kusjuures kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

 

2.3.9 Kutse Kinnisvara haldusjuht, tase 6 taastaotleja peab olema

töötanud kinnisvara korrashoiu alal vähemalt poole kinnisvara haldusjuht, tase 6 kutsetunnistuse kehtivusajast ja täitnud KA iga-aastased täiendkoolituse nõuded, kusjuures kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

 

2.3.10 Kui taastaotleja ei oma nõutavat kehtivat kutsetunnistust või kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast on möödunud rohkem kui 1 aasta või ta ei ole töötanud kinnisvara korrashoiu alal vähemalt poole talle eelnevalt antud kutsetunnistuse kehtivusajast või ta ei ole täitnud KA iga-aastase täiendkoolituse nõuet, rakendatakse taotleja kompetentsuse hindamisel vastavaid kutse esmakordse taotlemise eeltingimusi.

 

2.3.11 Käesoleval ajal KA ei ole kutse esmataotlejatele määranud täienduskoolituse nõudeid, see tähendab, et hetkel on täienduskoolituse maht kutse esmataotlejale 0 akadeemilist tundi ja täienduskoolituse läbimist ei nõuta. Soovitav on taotlejal hinnata oma teadmisi ja omal valikul läbida kutseeksami edukaks sooritamiseks sobilikke täienduskoolitusi või täiendada oma teadmisi iseõppimise teel. Kutse taastõendamisel on täienduskoolituse iga-aastase nõutav maht kutse taastõendjale 8-16 akadeemilist tundi erialast koolitust ja 2-6 akadeemilist tundi vabakoolitust. Täpsemad nõuded kutsete kaupa on esitatud KA kodulehel aadressil www.ekkliit.ee kataloogis „Kutse andmine“.

 

2.4 Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid korra punktides 2.3.1 – 2.3.9 nimetatud kutsetele on järgmised:

a) avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),

b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

c) tööalase tegevuse kirjeldus,

d) haridust, varasemat kvalifikatsiooni ja täiendõpet tõendavate dokumentide koopiad,

e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta,

f) muud KA poolt vajadusel nõutavad täiendavad dokumendid.

 

2.5 Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.  

2.6 Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid erisusi.

 

Informatsioon täienduskoolituse nõuete kohta on esitatud: https://www.ekkliit.ee/tunnustatud-oppekavad/