Kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise üldinfo

Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit (EKHHL) uue nimega Kinnisvara Korrashoiu Liit (EKKL) on alates 2002 maist tunnistatud kutseseaduse alusel ja Kutsekoja juures tegutseva ehituse, kinnisvara ja geomaatika kutsenõukogu poolt kinnisvara korrashoiu kutsealal Eestis kutse andjaks. EKKL on saanud 2013 septembris-oktoobris Kutsekoja poolt korraldatud konkursi tulemusel kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andja õigused kuni 29.09.2018. EKKL annab eelpool nimetatud kutsenõukogu poolt kinnitatud kinnisvara korrashoiu kutseala kutsestandardite ja kutse andmise korra alusel kaks korda aastas välja kinnisvara korrashoiu kutseala riiklikke kutsetunnistusi Eestis alljärgnevate kutsete osas:

 • kinnisvarahooldaja tase 4 (kutsestandard kehtib kuni 16.02.2019, suhestub varem kehtinud kinnisvarahooldaja II):

 •  - ehituskonstruktsioonide hoolduse ja heakorra spetsialiseerumine ja/või

 •  - tehnosüsteemide hoolduse spetsialiseerumine  

 • kinnisvara hooldusmeister tase 5 (kutsestandard kehtib kuni 16.02.2019, suhestub varem kehtinud kinnisvara hooldusmeister III):

 •  - ehituskonstruktsioonide hoolduse ja heakorra spetsialiseerumine ja/või

 •  - tehnosüsteemide hoolduse spetsialiseerumine   

 • kinnisvara hooldusjuht tase 6 (kutsestandard kehtib kuni 16.02.2019, suhestub varem kehtinud kinnisvara hooldusjuht IV)

 • korteriühistujuht tase 4 (kutsestandard kehtib kuni 17.01.2018, suhestub varem kehtinud korterelamuhaldur II)

 • kinnisvarahaldur tase 4 (kutsestandard kehtib kuni 14.03.2022, suhestub varem kehtinud kinnisvara haldur II)

 • kinnisvarahaldur tase 5  (kutsestandard kehtib kuni 14.03.2022, suhestub varem kehtinud kinnisvara haldur III)

 • kinnisvara haldusjuht tase 6 (kutsestandard kehtib kuni 14.03.2022, suhestub varem kehtinud kinnisvara haldur IV)

 

Kutsetunnistuse taotluse avalduse EKKL-le esitamise tähtaeg oli 2017 kevadel XXXIV kutse andmise voorus 01.märts. Laekus 121 kutsetunnistuse taotluse avaldust, millised on võetud menetlusse. XXXIV voorus kevad 2017on kutsetunnistuse taotluse avalduste vastuvõtmine lõppenud, kõik kuni 01.10.17 laekuvad avaldused võetakse menetlusse järgmises XXXV kutse andmise voorus sügis 2017.

Järgmises kutse andmise XXXV voorus sügis 2017 saab esitada kutsetunnistuse taotluse avaldusi kuni 16.10.2017, milliseks ajaks laekunud avaldused võetakse menetlusse vahetult 16.10.2017 järel peale nende nõuetele vastavuse kontrolli. Kutsetunnistust saab taotleda füüsiline isik esitades selleks kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andja MTÜ EKKL-le (postiaadress: MTÜ EKKL, Pärnu mnt 141, Tallinn ja e-posti aadress: info@ekkliit.ee või ekhhl@ekhhl.ee) kutsetunnistuse taotluse avalduse koos selles nõutud lisadega.  

 

Halduse kutsetunnistuse taotluse avalduse vorm

Hoolduse kutsetunnistuse taotluse avalduse vorm