Kinnisvara korrashoiu valdkonna standardid Eestis

MTÜ EKKL soovitab kinnisvara omanikel ja kinnisvara korrashoiu teenuste osutajatel hea tavana kasutada korrashoiualases tegevuses järgmisi Eestis kehtivaid kinnisvara korrashoiu valdkonna standardeid:

1. EVS 807:2016Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid

2. EVS 910:2017Kinnisvara korrashoiu hanke dokumendid ja nende koostamise juhend

3. EVS 914:2017Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine

4. EVS-EN 15221-1:2006 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Osa 1: Terminid ja määratlused

5. EVS-EN 15221-2:2006 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Osa 2: Kinnisvarakeskkonna juhtimise lepingute ettevalmistamine

6. EVS-EN 15221-3:2011 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Osa 3: Kinnisvarakeskkonna juhtimise kvaliteedijuhend

7. EVS-EN 15221-4:2011 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine Osa 4: Taksonoomia, klassifikatsioon ja struktuurid kinnisvarakeskkonna juhtimises

8. EVS-EN 15221-5:2011 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Osa 5: Kinnisvarakeskkonna juhtimise protsesside koostamise juhend

9. EVS-EN 15221-6:2011 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Osa 6: Pinna ja kubatuuri mõõtmine kinnisvarakeskkonna juhtimisel

10. EVS-EN 15221-7:2012 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Osa 7: Juhised tulemuslikkuse võrdlusuuringuks

11. EVS-EN 15331:2011Ehitiste hooldusteenuste kavandamise, korraldamise ja kontrollimise kriteeriumid

12. EVS-EN 15341:2007Korrashoid. Korrashoiu võtmenäitajad

13. EVS-EN 13460:2009Maintenance - Documentation for maintenance

14. EVS-EN 13306:2010Maintenance - Maintenance terminology

15. EVS-EN 13269:2006Maintenance - Guideline on preparation of maintenance contracts

Seoses sellega, et nimetatud standardite autoriõiguste omanik on Eesti Standardikeskus (EVS), siis on standardid soetatavad EVS internetipoest www.evs.ee või EVS-s koha peal Aru tn 10, Tallinn.