EKKL juhatuse koosseis

 

Liidu liikmete 04.12.2020 tehtud otsusega määrasid liidu liikmed 7 liikmelise juhatuse koosseisu volituste tähtajaga 03.12.2023 alljärgnevalt:

liikmed             - Heikki Lind

                          - Miguel Ortega

                          - Roode Liias

                          - Tiit Jürmann

                          - Mait Raig

                          - Janek Hintsov

                          - Mihkel Mahlapuu

Vastavalt juhatuse esimehega sõlmitud töölepingule on liidu tegevjuht Jüri Kröönström

 

EKKL juhatuse koosolekute protokollid 2022 - 2023 aastal:

EKKL juhatuse 17.02.2022 koosoleku protokoll

EKKL juhatuse 26.05.2022 koosoleku protokoll

EKKL juhatuse 07.09.2022 koosoleku protokoll

EKKL juhatuse 26.10.2022 koosoleku protokoll

EKKL juhatuse 11.01.2023 koosoleku protokoll

EKKL aunimetuste, tunnustuskirjade ja tänukirjade statuut