EKKL juhatuse koosseis

 

Liidu liikmete 04.12.2020 tehtud otsusega määrasid liidu liikmed 7 liikmelise juhatuse koosseisu volituste tähtajaga 03.12.2023 alljärgnevalt:

liikmed             - Heikki Lind

                          - Miguel Ortega

                          - Roode Liias

                          - Tiit Jürmann

                          - Mait Raig

                          - Janek Hintsov

                          - Mihkel Mahlapuu

Vastavalt juhatuse esimehega sõlmitud töölepingule on liidu tegevjuht Jüri Kröönström

 

EKKL juhatuse 29.04.2021 koosoleku protokoll

EKKL juhatuse 27.05.2021 koosoleku protokoll