Head tavad ja aasta aunimetused

MTÜ EKKL kinnisvara korrashoiu valdkonna Heade Tavade Koodeksi eesmärgiks on luua hea tava eetiline alus  kinnisvara korrashoiuga seonduvates tegevustes, liidu liikmete omavahelistes suhetes ning kujundada liidu, tema liikmete  ja kinnisvara korrashoiu ala hea nimi ja väärikas maine. Samuti on koodeks aluseks kõikide sel alal tegutsevate isikute hea tava rikkumise faktide lahendamisel ja liikmete õiguste kaitsel.

Samuti soovitab MTÜ EKKL hea tavana lähtuda Eestis kehtivatest valdkonna standarditest, MTÜ EKKL ja Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt soovitatavatest kinnisvara korrashoiu teenuste üldistest lepingutingimustest ning teistest MTÜ EKKL poolt soovitatavatest hea tava töövahenditest ja juhendmaterjalidest.

Hea tava traditsiooniks on liidus saanud ka iga-aastaselt kinnisvara korrashoiu valdkonnas aunimetuste omistamine ja tänukirjade andmine.

 

AASTA 2018 KINNISVARA KORRASHOIU VALDKONNAS OMISTATUD AUNIMETUSED:

EKKL liikmete poolt valiti 2019. jaanuarikuu jooksul toimunud hääletusel aasta 2018 kinnisvarahalduriks Kaare Koger (Majavar Haldus OÜ), aasta 2018 kinnisvarahooldajaks Mati Kiviväli (Caverion Eesti AS) ja aasta 2018 puhastusteenindajaks Tiit Jürmann (Pesuekspert OÜ). Aunimetused koos selle juurde kuuluvate aksessuaaridega anti üle 22. veebruaril 2019 Kopra talus toimunud EKKL talvefoorumil. 

Aasta haldur, hooldaja ja puhastaja näitavad head eeskuju ning kannavad kõrgel korrashoidjate lippu kuni 2019 jõuludeni, et siis see anda edasi 2019 aastal enim asjatundlikusega silmapaistnud ja märkimistväärt positiivse tegevusega esile tõusnud uuele aasta haldurile ja hooldajale.

EKKL Kopra 22.02.2019 talvefoorumil tunnustati ja anti välja 2018 aasta kinnisvara korrashoiu aunimetus ja tänukiri ka järgmistes kategooriates -

Aunimetus - Aasta 2018 Korrashoidja juriidiline isik - HKP OÜ

Tänukiri - Aasta 2018 kinnisvara korrashoiu arendamise eest Ida-Virumaal  - MEKE Sillamäe AS

 

EKKL korraldab 2020 jaanuarikuu jooksul aasta 2019 aunimetuste valimise. Aasta 2019 kinnisvara korrashoiu aunimetused antakse kätte EKKL 2020 veebruarikuus toimuval talvefoorumil.

 

Aasta 2018 Korrashoidja: HKP OÜ

HKP pakub täislahendusi kinnisvara hoolduse- ja eripuhastustööde ning kinnistute haljastuse ja heakorrateenuse valdkonnas.

HKP spetsialistid omavad üle 10 aasta pikkust kogemust, seetõttu suudavad anda professionaalset nõu ja jagada asjakohaseid soovitusi, et leida kliendi soovidele ja vajadustele vastavad lahendused. Tänu kaasaegsele tehnikapargile suudab HKP lahendused ka edukalt ellu viia ning pakkuda seeläbi rõõmu kõigile.

HKP on juurutanud ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardile vastava keskkonna- ja kvalitedijuhtimissüsteemi ning riskide maandamiseks sõlminud vastutuskindlustuse lepingu, mis võimaldab kliendil rahuliku südamega jätta oma mured HKP spetsialistide hooleks.

info@hkp.ee

www.hkp.ee

 

Aasta 2018 Kinnisvarahaldur, -hooldaja ja puhastusteenindaja:

Aasta 2018                        Aasta 2018                               Aasta 2018

Kinnisvarahaldur               Kinnisvarahooldaja                 Puhastusteenindaja

Kaarel Koger                     Mati Kiviväli                             Tiit Jürmann

Majavara Haldus OÜ         Caverion Eesti AS                    Pesuekspert OÜ

kaarel@majavara.ee         Mati.Kivivali@caverion.com    pesuekspert@hot.ee