Head tavad ja aasta aunimetused

MTÜ EKKL kinnisvara korrashoiu valdkonna Heade Tavade Koodeksi eesmärgiks on luua hea tava eetiline alus  kinnisvara korrashoiuga seonduvates tegevustes, liidu liikmete omavahelistes suhetes ning kujundada liidu, tema liikmete  ja kinnisvara korrashoiu ala hea nimi ja väärikas maine. Samuti on koodeks aluseks kõikide sel alal tegutsevate isikute hea tava rikkumise faktide lahendamisel ja liikmete õiguste kaitsel.

Samuti soovitab MTÜ EKKL hea tavana lähtuda Eestis kehtivatest valdkonna standarditest, MTÜ EKKL ja Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt soovitatavatest kinnisvara korrashoiu teenuste üldistest lepingutingimustest ning teistest MTÜ EKKL poolt soovitatavatest hea tava töövahenditest ja juhendmaterjalidest.

Hea tava traditsiooniks on liidus saanud ka iga-aastaselt kinnisvara korrashoiu valdkonnas aunimetuste omistamine ning tunnustuskirjade ja tänukirjade andmine. EKKL juhatus on oma 11.01.23 koosolekul kinnitanud uue EKKL aunimetuste, tunnustuskirjade ja tänukirjade statuudi ning otsustanud korraldada EKKL liikmete poolt aasta 2022 aunimetuste valimise ja tunnustuskirjadele nominentide esitamise tähtajaga 31.01.2023.

EKKL aunimetuste, tunnustuskirjade ja tänukirjade statuut

 

AASTA 2022 KINNISVARA KORRASHOIU VALDKONNAS OMISTATUD AUNIMETUSED:

EKKL liikmete poolt valiti 2023 jaanuarikuu jooksul toimunud hääletusel aasta 2022 kinnisvarahalduriks Rain Rosin (EfTEN), aasta 2022 kinnisvarahooldajaks Vitali Kirejev (Stell Eesti AS) ja aasta 2022 puhastusteenindajaks Helge Alt (Puhastuseksperti OÜ). Aasta korrashoidja aunimetuse sai KV Service OÜ. Aunimetused koos selle juurde kuuluvate aksessuaaridega anti üle 10. märtsil 2023 Viljandis toimunud EKKL talvefoorumil. 

Aasta haldur, hooldaja ja puhastaja näitavad head eeskuju ning kannavad kõrgel korrashoidjate lippu kuni 2023 jõuludeni, et siis see anda edasi 2023 aastal enim asjatundlikusega silmapaistnud ja märkimistväärt positiivse tegevusega esile tõusnud uuele aasta haldurile ja hooldajale.

 

EKKL korraldab 2024 jaanuarikuu jooksul aasta 2023 aunimetuste valimise. Aasta 2023 kinnisvara korrashoiu aunimetused, tunnustuskirjad ja tänukirjad antakse kätte EKKL 2024 märtsikuus toimuval talvefoorumil.