Head tavad ja aasta aunimetused

MTÜ EKKL kinnisvara korrashoiu valdkonna Heade Tavade Koodeksi eesmärgiks on luua hea tava eetiline alus  kinnisvara korrashoiuga seonduvates tegevustes, liidu liikmete omavahelistes suhetes ning kujundada liidu, tema liikmete  ja kinnisvara korrashoiu ala hea nimi ja väärikas maine. Samuti on koodeks aluseks kõikide sel alal tegutsevate isikute hea tava rikkumise faktide lahendamisel ja liikmete õiguste kaitsel.

Samuti soovitab MTÜ EKKL hea tavana lähtuda Eestis kehtivatest valdkonna standarditest, MTÜ EKKL ja Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt soovitatavatest kinnisvara korrashoiu teenuste üldistest lepingutingimustest ning teistest MTÜ EKKL poolt soovitatavatest hea tava töövahenditest ja juhendmaterjalidest.

Hea tava traditsiooniks on liidus saanud ka iga-aastaselt kinnisvara korrashoiu valdkonnas aunimetuste omistamine ning tunnustuskirjade ja tänukirjade andmine. EKKL juhatus on oma 11.01.23 koosolekul kinnitanud uue EKKL aunimetuste, tunnustuskirjade ja tänukirjade statuudi ning otsustanud korraldada EKKL liikmete poolt aasta 2022 aunimetuste valimise ja tunnustuskirjadele nominentide esitamise tähtajaga 31.01.2023.

EKKL aunimetuste, tunnustuskirjade ja tänukirjade statuut

 

AASTA 2021 KINNISVARA KORRASHOIU VALDKONNAS OMISTATUD AUNIMETUSED:

EKKL liikmete poolt valiti 2022 jaanuarikuu jooksul toimunud hääletusel aasta 2021 kinnisvarahalduriks Alex Roost (Remicon OÜ), aasta 2021 kinnisvarahooldajaks Mati Kiviväli (Caverion Eesti AS) ja aasta 2021 puhastusteenindajaks Svea Nurmeots (Krausberg Eesti OÜ). Aasta korrashoidja aunimetuse sai Puhastusproff OÜ. Aunimetused koos selle juurde kuuluvate aksessuaaridega anti üle 21. aprillil 2022 Rakveres toimunud EKKL talvefoorumil. 

Aasta haldur, hooldaja ja puhastaja näitavad head eeskuju ning kannavad kõrgel korrashoidjate lippu kuni 2022 jõuludeni, et siis see anda edasi 2022 aastal enim asjatundlikusega silmapaistnud ja märkimistväärt positiivse tegevusega esile tõusnud uuele aasta haldurile ja hooldajale.

 

EKKL korraldab 2023 jaanuarikuu jooksul aasta 2022 aunimetuste valimise. Aasta 2022 kinnisvara korrashoiu aunimetused, tunnustuskirjad ja tänukirjad antakse kätte EKKL 2023 märtsikuus toimuval talvefoorumil.