Head tavad ja aasta aunimetused

MTÜ EKKL kinnisvara korrashoiu valdkonna Heade Tavade Koodeksi eesmärgiks on luua hea tava eetiline alus  kinnisvara korrashoiuga seonduvates tegevustes, liidu liikmete omavahelistes suhetes ning kujundada liidu, tema liikmete  ja kinnisvara korrashoiu ala hea nimi ja väärikas maine. Samuti on koodeks aluseks kõikide sel alal tegutsevate isikute hea tava rikkumise faktide lahendamisel ja liikmete õiguste kaitsel.

Samuti soovitab MTÜ EKKL hea tavana lähtuda Eestis kehtivatest valdkonna standarditest, MTÜ EKKL ja Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt soovitatavatest kinnisvara korrashoiu teenuste üldistest lepingutingimustest ning teistest MTÜ EKKL poolt soovitatavatest hea tava töövahenditest ja juhendmaterjalidest.

Hea tava traditsiooniks on liidus saanud ka iga-aastaselt kinnisvara korrashoiu valdkonnas aunimetuste omistamine ja tänukirjade andmine.

 

AASTA 2019 KINNISVARA KORRASHOIU VALDKONNAS OMISTATUD AUNIMETUSED:

EKKL liikmete poolt valiti 2020. jaanuarikuu jooksul toimunud hääletusel aasta 2019 kinnisvarahalduriks Tanel Tiits (TTS OÜ), aasta 2019 kinnisvarahooldajaks Mihkel Mahlapuu (TERA AS) ja aasta 2019 puhastusteenindajaks Tiina Laas (Riigi Kinnisvara AS). Aunimetused koos selle juurde kuuluvate aksessuaaridega anti üle 27. veebruaril 2020 Taagepera lossis toimunud EKKL talvefoorumil. 

Aasta haldur, hooldaja ja puhastaja näitavad head eeskuju ning kannavad kõrgel korrashoidjate lippu kuni 2020 jõuludeni, et siis see anda edasi 2020 aastal enim asjatundlikusega silmapaistnud ja märkimistväärt positiivse tegevusega esile tõusnud uuele aasta haldurile ja hooldajale.

 

EKKL korraldab 2021 jaanuarikuu jooksul aasta 2020 aunimetuste valimise. Aasta 2020 kinnisvara korrashoiu aunimetused antakse kätte EKKL 2021 veebruarikuus toimuval talvefoorumil.