Head tavad

MTÜ EKKL kinnisvara korrashoiu valdkonna Heade Tavade Koodeksi eesmärgiks on luua hea tava eetiline alus  kinnisvara korrashoiuga seonduvates tegevustes, liidu liikmete omavahelistes suhetes ning kujundada liidu, tema liikmete  ja kinnisvara korrashoiu ala hea nimi ja väärikas maine. Samuti on koodeks aluseks kõikide sel alal tegutsevate isikute hea tava rikkumise faktide lahendamisel ja liikmete õiguste kaitsel.

Samuti soovitab MTÜ EKKL hea tavana lähtuda Eestis kehtivatest valdkonna standarditest, MTÜ EKKL ja Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt soovitatavatest kinnisvara korrashoiu teenuste üldistest lepingutingimustest ning teistest MTÜ EKKL poolt soovitatavatest hea tava töövahenditest ja juhendmaterjalidest.

Hea tava traditsiooniks on liidus saanud ka iga-aastaselt kinnisvara korrashoiu valdkonnas aunimetuste omistamine ja tänukirjade andmine.

 

AASTA 2017 KINNISVARA KORRASHOIU VALDKONNAS OMISTATUD AUNIMETUSED:

EKKL liikmete poolt valiti 2018. jaanuarikuu jooksul toimunud hääletusel aasta 2017 kinnisvarahalduriks Rivo Soo (Ropka Elamu OÜ) ja aasta 2017 kinnisvarahooldajaks Ivar Bank (Kinnisvarateenindus OÜ). Aunimetused koos selle juurde kuuluvate aksessuaaridega anti üle 01. märtsil 2018 Toosikannul toimunud EKKL talvefoorumil. 

Aasta haldur ja hooldaja näitavad head eeskuju ning kannavad kõrgel korrashoidjate lippu kuni 2018 jõuludeni, et siis see anda edasi 2018 aastal enim asjatundlikusega silmapaistnud ja märkimistväärt positiivse tegevusega esile tõusnud uuele aasta haldurile ja hooldajale.

EKKL Toosikannu 01.03.2018 talvefoorumil tunnustati ja anti välja 2017 aasta kinnisvara korrashoiu aunimetus ja tänukiri ka järgmistes kategooriates -

Aunimetus - Aasta 2017 Korrashoidja juriidiline isik - Puhastusproff OÜ

Tänukiri - Aasta 2017 Uus Tulija  - Tallinna Tehnikakõrgkool

 

EKKL korraldab 2019 jaanuarikuu jooksul aasta 2018 aunimetuste valimise. Aasta 2018 kinnisvara korrashoiu aunimetused antakse kätte EKKL 2019 veebruarikuus toimuval talvefoorumil.

 

Aasta 2017 Korrashoidja: Puhastusproff OÜ

 

PUHASTUSPROFF OÜ - kinnisvara korrashoiuteenused aastast 2002

Puhastusproff OÜ on Eesti erakapitalil põhinev ettevõte, mis asutati 2002 aastal. Põhitegevusalaks kinnisvara korrashoiuteenuste osutamine üle Eesti.

Oleme Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu (EKKL) liige alates 2003 aastast. Ettevõte on sertifitseeritud EKKL poolt kinnisvara heakord ***klassi sertifikaadiga. Ettevõte on sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 ja keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001:2015 kohaselt.

Ettevõtte töötajad omavad pikaajalist töö- ja edukat juhtimiskogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas. Meie töötajad on läbinud erinevaid erialaseid koolitusi (HO III, HO IV, HA III, Puhastustööde juht III, Puhastusteenindaja I ) ja omavad pikaajalist praktilist töökogemust.

Oleme jõudsalt kasvanud ning konkurentsis püsimiseks koolitame regulaarselt oma töötajaid ja arendame ettevõttesiseseid protsesse. Puhastusproff OÜ on innovaatiline ja kõrge ettevõtluskultuuriga ettevõte, kes pakub kvaliteetset teenust kaasaegsete meetodite ja oma ala ekspertidega.

Lugupidamise ja heade soovidega

Puhastusproff OÜ juhataja Allan Ronimois

670 6655

info@puhastusproff.ee

 

Aasta 2017 Kinnisvarahaldur ja Kinnisvarahooldaja:

 

                                   /foto/

Aasta 2017 Kinnisvarahaldur                                Aasta 2017 Kinnisvarahooldaja

Rivo Soo                                                                  Ivar Bank

Ropka Elamu OÜ                                                   Kinnisvarateenindus OÜ

juhatuse liige                                                          juhatuse liige

rivo@ropkaelamu.ee                                             ivar.bank@kvteenindus.ee