Head tavad

MTÜ EKKL kinnisvara korrashoiu valdkonna Heade Tavade Koodeksi eesmärgiks on luua hea tava eetiline alus  kinnisvara korrashoiuga seonduvates tegevustes, liidu liikmete omavahelistes suhetes ning kujundada liidu, tema liikmete  ja kinnisvara korrashoiu ala hea nimi ja väärikas maine. Samuti on koodeks aluseks kõikide sel alal tegutsevate isikute hea tava rikkumise faktide lahendamisel ja liikmete õiguste kaitsel.

Samuti soovitab MTÜ EKKL hea tavana lähtuda Eestis kehtivatest valdkonna standarditest, MTÜ EKKL ja Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt soovitatavatest kinnisvara korrashoiu teenuste üldistest lepingutingimustest ning teistest MTÜ EKKL poolt soovitatavatest hea tava töövahenditest ja juhendmaterjalidest.

Hea tava traditsiooniks on liidus saanud ka iga-aastaselt kinnisvara korrashoiu valdkonnas aunimetuste omistamine ja tänukirjade andmine.

 

AASTA 2016 KINNISVARA KORRASHOIU VALDKONNAS OMISTATUD AUNIMETUSED:

EKKL liikmete poolt valiti 2017. jaanuarikuu jooksul toimunud hääletusel aasta 2016 kinnisvarahalduriks Evelin Sootla (Riigi Kinnisvara AS Lõuna piirkonna haldusjuht) ja aasta 2016 kinnisvarahooldajaks Tanel Stomma (Kinnisvarateenindus OÜ tehnohoolduse ja välitööde juht). Aunimetused koos selle juurde kuuluvate aksessuaaridega anti üle 16. veebruaril 2017 Tartus toimunud EKKL talvefoorumil. 

Aasta haldur ja hooldaja näitavad head eeskuju ning kannavad kõrgel korrashoidjate lippu kuni 2017 jõuludeni, et siis see anda edasi 2017 aastal enim asjatundlikusega silmapaistnud ja märkimistväärt positiivse tegevusega esile tõusnud uuele aasta haldurile ja hooldajale.

EKKL Tartu 16.02.2017 talvefoorumil tunnustati ja anti välja 2016 aasta kinnisvara korrashoiu aunimetused ja tänukirjad ka järgmistes kategooriates -

Aasta 2016 Korrashoidja juriidiline isik - Pesuekspert OÜ

Aasta 2016 Korrashoiu Teo Tegija  - Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ

 

EKKL korraldab 2018 jaanuarikuu jooksul aasta 2017 aunimetuste valimise. Aasta 2017 kinnisvara korrashoiu aunimetused antakse kätte EKKL 2018 veebruarikuus toimuval talvefoorumil.

 

Aasta 2016 Korrashoidja: Pesuekspert OÜ

Pesuekspert OÜ tegutseb kinnisvara korrashoiu valdkonnas juba kuusteist aastat. Meie klientideks-koostööparneriteks on nii era- kui avalik sektor. Pikaajalised head  koostöösuhted klientidega  ja vastastikune usaldus on meie tegutsemise üks  alustala, töötajate väärtustamine ja nendesse  suhtumine kui  väärtuslikesse partneritesse aga teine alustala.  Oleme olemas alati nende jaoks, kes vajavad hoolt ja korrashoidu oma kinnisvarale.

Lugupidamise ja heade soovidega

Pesuekspert OÜ juhatuse liige Tiit Jürmann

GSM + 372 50 63 760

pesuekspert@hot.ee

 

 

Aasta 2016 Kinnisvarahaldur ja Kinnisvarahooldaja:

                                       /foto/

Aasta 2016 Kinnisvarahaldur                               Aasta 2016 Kinnisvarahooldaja

Evelin Sootla                                                          Tanel Stomma

Riigi Kinnisvara AS                                                 Kinnisvarateenindus OÜ

Lõuna piirkonna haldusjuht                                Tehnohoolduse ja välitööde juht

GSM + 372 58 11 6512                                         GSM + 372 58 84 4300

evelin.sootla@rkas.ee                                          tanel.stomma@kvteenindus.ee