Head tavad ja aasta aunimetused

MTÜ EKKL kinnisvara korrashoiu valdkonna Heade Tavade Koodeksi eesmärgiks on luua hea tava eetiline alus  kinnisvara korrashoiuga seonduvates tegevustes, liidu liikmete omavahelistes suhetes ning kujundada liidu, tema liikmete  ja kinnisvara korrashoiu ala hea nimi ja väärikas maine. Samuti on koodeks aluseks kõikide sel alal tegutsevate isikute hea tava rikkumise faktide lahendamisel ja liikmete õiguste kaitsel.

Samuti soovitab MTÜ EKKL hea tavana lähtuda Eestis kehtivatest valdkonna standarditest, MTÜ EKKL ja Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt soovitatavatest kinnisvara korrashoiu teenuste üldistest lepingutingimustest ning teistest MTÜ EKKL poolt soovitatavatest hea tava töövahenditest ja juhendmaterjalidest.

Hea tava traditsiooniks on liidus saanud ka iga-aastaselt kinnisvara korrashoiu valdkonnas aunimetuste omistamine ja tänukirjade andmine.

 

AASTA 2020 KINNISVARA KORRASHOIU VALDKONNAS OMISTATUD AUNIMETUSED:

EKKL liikmete poolt valiti 2021 maikuu jooksul toimunud hääletusel aasta 2020 kinnisvarahalduriks Andres Nuut (FIE), aasta 2020 kinnisvarahooldajaks Jüri Juntson (Juntson Haldus OÜ) ja aasta 2020 puhastusteenindajaks Sirje Talvistu (Koduhooldus OÜ). Aasta korrashoiu teo aunimetuse sai Forus Haldus OÜ. Aunimetused koos selle juurde kuuluvate aksessuaaridega anti üle 18. juunil 2021 Saaremaal, Kuressaares, Thule Koja saalis toimunud EKKL suvefoorumil. 

Aasta haldur, hooldaja ja puhastaja näitavad head eeskuju ning kannavad kõrgel korrashoidjate lippu kuni 2021 jõuludeni, et siis see anda edasi 2021 aastal enim asjatundlikusega silmapaistnud ja märkimistväärt positiivse tegevusega esile tõusnud uuele aasta haldurile ja hooldajale.

 

EKKL korraldab 2022 jaanuarikuu jooksul aasta 2021 aunimetuste valimise. Aasta 2021 kinnisvara korrashoiu aunimetused antakse kätte EKKL 2022 veebruarikuus toimuval talvefoorumil.