Hea tava tegevuspraktika

 

MTÜ EKKL pakub lisaks Heade Tavade Koodeksile ja valdkonna standarditele järgmisi hea tava aluseid ja töövahendeid:

 

Kinnisvara omanikele ja korrashoidjatele:

 

Kinnisvara korrashoiu halduskäsundi lepingu KHÜL näidis

Kinnisvara korrashoiu halduskäsundi lepingu KHÜL lühiversiooni näidis

Kinnisvara korrashoiu tervikkäsundi lepingu KTÜL näidis

Üldiste lepingutingimuste materjali sissejuhatav osa

Üldiste lepingutingimuste materjali juhend

 

Ülal äratoodud üldiste lepingutingimuste näidiseid ja juhendmaterjali soovitab samuti kasutada Eesti Majandus- ja Kommunikstsiooniministeerium, vaata www.mkm.ee/et/lepingute-koostamise-juhised-ja-naidised

Välja töötamisel on kinnisvara korrashoiu hangete tüüpvormid ja juhendmaterjalid hankijale (kinnisvaraomanikule).

 

Kinnisvara korrashoidjatele:

Kinnisvarahooldaja käsiraamat 2008 - formaat B5, 210 lk, laenutatav raamatukogudest

Kinnisvarahalduri käsiraamat 2007 - formaat B5, 342 lk, laenutatav raamatukogudest

Kinnisvarakeskkond ja selle kujundamine

Hoone hooldusraamat

Kinnisvara eluea ökonoomika

Kinnisvara korrashoiu professionaalsus

Kinnisvara omanikule:

Kinnisvara korrashoid - käsiraamat omanikule

Kinnisvara korrashoiu strateegia ja korraldus eluasemeomanikule

Korterelamu renoveerimise ja haldamise juhend omanikule

Kinnisvarahooldaja käsiraamat:

Sissejuhatus

I osa - Hoolduse alustest ja korraldusest

II osa - Keskkonnatehnika

II osa - Elektripaigaldised ja hooneautomaatika

II osa - Heakord

III osa - Hoolduse dokumendid ja tüüpvormid

Lisad