MTÜ EKKL poolt kutse andmine ja sertifitseerimine 2017 aastal

 
KUTSE ANDMINE 2017 (füüsilistele isikutele)

Seoses suure huviga sügis 2017 voorus kutse andmise vastu oleme kutsetunnistuse taotluse avalduse koos lisadega esitamise tähtaega pikendanud kuni 16.10.2017.

NB! Juhime korterelamute valitsejatena tegutsejate tähelepanu sellele, et vastavalt 01.01.2018 jõustuva korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 28 peab valitseja määrama iga oma esindatava ja juhitava korteriühistu jaoks kutsega majahalduri kutseseaduse tähenduses. Seonduvalt sellega soovitame valitsejate juures töötavatel majahalduritel, kellel veel ei ole vastavat kutset, asuda selle nõude täitmiseks XXXV kutse andmise voorus sügis 2017 taotlema kinnisvarahaldur tase 4 või korteriühistujuht tase 4 kutset. Samas võivad praeguseks juba kinnisvarahaldur tase 4 kutse omajad kaaluda XXXV voorus sügis 2017 ka kõrgema taseme kutse kinnisvarahaldur tase 5 taotlemist, milline on samuti sobilik eelpool nimetatud nõude täitmiseks.

Järgmises kutse andmise XXXV voorus sügis 2017 saab esitada kutsetunnistuse taotluse avaldusi kuni 16.10.2017, milliseks ajaks laekunud avaldused võetakse menetlusse vahetult 16.10.2017 järel peale nende nõuetele vastavuse kontrolli. Kutsetunnistust saab taotleda füüsiline isik esitades selleks kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andja MTÜ EKKL-le (postiaadress: MTÜ EKKL, Pärnu mnt 141, Tallinn ja e-posti aadress: info@ekkliit.ee või ekhhl@ekhhl.ee) kutsetunnistuse taotluse avalduse koos selles nõutud lisadega.  Täpsem info ja kutsetunnistuse taotluse avalduse vormid leiate https://www.ekkliit.ee/kutse-andmine/  (vasakpoolses menüüs KUTSE ANDMINE)

 

SERTIFITSEERIMINE 2017 (juriidilistele isikutele)

Järgmises sertifitseerimise XXXV voorus sügis 2017 saab esitada sertifikaadi taotluse avaldusi kuni 16.10.2017, milliseks ajaks laekunud avaldused võetakse menetlusse vahetult 16.10.2017 järel peale nende nõuetele vastavuse kontrolli.  Täpsem sertifitseerimise info ja sertifikaadi taotluse avalduse vormid leiate https://www.ekkliit.ee/sertifitseerimine/  (vasakpoolses menüüs SERTIFITSEERIMINE)

 

 

Lugupidamisega

 

Jüri Kröönström

tegevjuht

5130409

 

Viimased teated