30.10.2017 MTÜ EKKL Tallinna 22.11.2017 üldkoosolek ja foorum

 

Lgp. EKKL liikmed ja teised korrashoiu valdkonna tegijad!

 

22.11.2017 toimus traditsiooniline iga-aastane EKKL sügisfoorum, mis seekord toimus ebatraditsionaalses kohas - laeva Baltic Queen konverentsikeskuses. EKKL üldkoosolekul otsustati kinnitada EKKL 2018 eelarve ja korraldada järgmine üldkoosolek juunis 2018. Üldkoosolekul anti pidulikult kätte tunnistused ja sertifikaadid. Sügisfoorumi kava oli sisustatud kinnisvara korrashoiu tänase päeva kõige aktuaalsemate  teemade ettekannetega, lisaks toimus foorumil ka ürituse uut formaati juurutav kinnisvara korrashoiu ettevõtjate diskussioonipaneel valdkonna võimalike tulevikuarengute teemal. Sügisfoorumist osavõtuks sai registreeruda kuni 16.11.17, sügisfoorumil osales 54 osavõtjat.

EKKL 22.11.2017 üldkoosoleku protokoll

EKKL 22.11.17 üldkoosoleku ja foorumi tutvustav materjal ja kava

EKKL üldkoosoleku reglement 2017

EKKL 2018 eelarve projekt

EKKL arenguprogrammi 2021 tegevuskava

EKKL liikmetest äriühingute koondturuülevaade 2016

Justiitsministeeriumi vastus EKKL selgitustaotlusele KrtS rakendamise teemal

Justiitsministeeriumi vastus Tartu Elamuhaldus OÜ selgitustaotlusele KrtS rakendamise teemal

 

Foorumi ettekanded:

Heikki Lind ettekanne

Jüri Kröönström ettekanne

Jüri Rass ettekanne

Vaike Murumets ettekanne

Priidu Pärna ettekanne

Kaia Kirs ettekanne

Sulev Jaanus ettekanne

 

Diskussioonipaneeli teemad:

1.Tulevikuvaade trendidest korrashoiuturul

  • Ehitise elukaare IT lahendused ning turvalisus ja andmekaitse
  • Tööjõud ja konkurents
  • Teadlik ja professionaalne korrashoid

2. Millised oleksid kolm olulisemat EKKL eesmärki 2021 perspektiivis ja kokkuvõte
 

 

Lugupidamisega

Jüri Kröönström

tegevjuht

MTÜ EKKL

5130409

Viimased teated