EKKL jooksev info

 

Lgp. EKKL liige                                                                                                              

 

EKKL üldkoosolek-seminar-ekskursioon-koosviibimine Saaremaal 17.-19.juunil 2021

 

 

EKKL juhatusel on hea meel kutsuda osavõtuks registreerunuid EKKL 17.- 19.juuni 2021 EKKL Saaremaa üritusele! Alates 14.06.21 vähenevad covid-19 seotud piirangud oluliselt ning saame Teid kutsuda Saaremaale, et kõik liikmed saaksid kuulata valdkonna ettekandeid, vestlusringis vahetult koos ühiseid aktuaalseid asju arutada ja ka vabamas õhkkonnas meeldivalt koos aega veeta ja suhelda. Koostöös meie Saaremaa partneritega tagame covid-19 selleks ajaks veel olemasolevate piirangute (hajutatus, maskid) täitmise. Ürituse slogan on: TULEME VÄLJA! Tuleme välja covid 19 teisest lainest, tuleme välja oma igapäevasest keskkonnast aga ka tuleme majanduslikult kriisist välja ja läheme edukalt koos edasi. Ürituse esimesel päeval neljapäev 17.juuni algab kell 15.00 osalejate majutus sõltuvalt valitud paketist Rüütli või Grand Rose hotellis ning kell 19.00 kõigile osalejatele õhtusöök ja programm Grand Rose (Tallinna tn 15) hotelli siseõue varikatustega terrassil. NB! Soovitav on juba aegsasti broneerida Virtsu-Kuivastu-Virtsu praamipiletid www.praamid.ee

 

Vastavalt EKKL üldkoosoleku poolt 07.12.20 otsustatule toimub reedel 18. juunil 2021 algusega kell 11.00 Kuressaare Thule keskuse suures saalis (Kuressaare, Uus tn 20) Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu üldkoosolek ja vahetult selle järel kinnisvara korrashoiu valdkonna ettekannetega seminar. Üldkoosoleku päevakorra on EKKL juhatus määranud alljärgneva:

 • üldkoosoleku reglemendi, koosoleku korralduse ja päevakorra kinnitamine
 • pidulik liikmetunnistuste, aunimetuste ja tänukirjade kätteandmine
 • EKKL 2020 majandusaasta aruande kinnitamine
 • järgmise üldkoosoleku ja-seminari toimumise aja ja koha määramine (november 2021 Harjumaa)
 • vaheaeg, kohvipaus
 • Valdkonna seminar – Ekspertide ja ettevõtjate ettekanded ja diskussioonipaneel

Edasi peale üldkoosolekut suundume bussiekskursioonile Pöide õlletehasesse ja Sõrve sääre muuseumi, millele järgneb õhtusöök ja kultuuriprogramm Thule keskuses. Ürituse kava on lisatud allpool lingil.

 

NB! Üldkoosoleku paremaks ettevalmistamiseks ja viivitusteta korrektseks läbiviimiseks toimus osavõtjate registreerimine kuni 10.06.2021. Osalema registreerus 82 osavõtjat.

 

Kutsetunnistuse omajatele lisainfo, et EKKL-l ürituse korraldajana ja kutse andjana saab olema oma andmebaasis üritusel osalejate kohta vastav info ning EKKL 2021 kogu suveürituse läbijad saavad kutsetaotlemisel kajastada oma koolitustundide koondarvutustabelis antud üritusel osalemist erialase täienduskoolituse mahus 6 ak.tundi ja eksemplari raamatut "Kinnisvara korrashoid".

 

EKKL juhatus ootab Teid kõiki registreerunuid osalema ning tere tulemast EKKL Saaremaa üritusele!!! TULEME VÄLJA!

 

Lugupidamisega

 

Jüri Kröönström

tegevjuht

5130409

 

EKKL Saaremaa 17.-19.06.21 suvefoorumi kava

EKKL 2020 majandusaasta aruanne

Audiitori järeldusotsus

 

Ettekanded:

Tallinna Tehnikaülikool

MKM

Forus Haldus OÜ

Koduhooldus OÜ

Bruce Platvorm OÜ

Uus Haldus OÜ

Syda Solutions OÜ

 

 

 

KUTSE ANDMINE 2021 sügis (füüsilistele isikutele)

NB! Juhime korterelamute valitsejatena tegutsejate tähelepanu sellele, et vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 28 peab valitseja määrama iga oma esindatava ja juhitava korteriühistu jaoks kutsega majahalduri kutseseaduse tähenduses. Seonduvalt sellega soovitame valitsejate juures töötavatel majahalduritel, kellel veel ei ole vastavat kutset ja kes seda veel taotlema ei ole asunud, asuda KUNI 01.10.2021 selle nõude täitmiseks XXXXIII voorus sügis 2021 taotlema kinnisvarahaldur tase 4 või korteriühistujuht tase 4 kutset. Samas võivad praeguseks juba kinnisvarahaldur tase 4 kutse omajad kaaluda  ka kõrgema taseme kutse kinnisvarahaldur tase 5 taotlemist, milline on samuti sobilik eelpool nimetatud nõude täitmiseks.

Kutsetunnistust saab taotleda füüsiline isik esitades selleks kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andja MTÜ EKKL-le (postiaadress: MTÜ EKKL, Pärnu mnt 141, Tallinn ja e-posti aadress: info@ekkliit.ee või ekhhl@ekhhl.ee) kutsetunnistuse taotluse avalduse koos selles nõutud lisadega.  Täpsem info ja kutsetunnistuse taotluse avalduse vormid leiate https://www.ekkliit.ee/kutsetunnistuse-taotlemine/

 

Järgmise XXXXIII sügis 2021 kutse andmise vooru kutsetunnistuse taotluse avalduse koos lisadega esitamise tähtaeg on 1.oktoober 2021.

 

Kutse andmise küsimustes on kutse andja MTÜ EKKL kontaktisik nõustamise ja lisainfo saamiseks Jüri Kröönström, e-post info@ekkliit.ee tel.6617998 VÕI 5130409

 

 

Lugupeetud Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liige!
 

Tormiline 2020 aasta talv on jõudmas lõpusirgele. Koroonapandeemia muutis meie igapäevast elu, muserdades nii majandust kui inimesi. Ettevõtted pidid kiiresti kohanema uue olukorraga. Üleöö oli seni vaid aegajalt praktiseeritud kaugtöö muutunud üldiseks normiks paljudele.

Ettevõtjatena olete  suutnud  tagada, et üleminek toimuks oma klientide jaoks võimalikult

sujuvalt ning kõik tehnilised lahendused  vastaksid uutele kasvanud vajadustele. 

 

Tunnustust väärivad  siinkohal kõiki meie liikmeid, kes kriisiolukorras väga hästi toime

tulid ning muutsid oma tööprotsesse ja võtsid kasutusele uusi lahendusi.

Loomulikult ei saa me mööda minna ka negatiivsetest asjadest mis siis kevadel esimese

koroona lainega  ettevõtetel tuli üle elada ja kahjuks oli ka neid kes seda üldse üle ei elanud.

 

Aasta 2020 oli samuti liidu juubeli aasta, mis pidi lõppema üldkoguga 16 novembril päeval

millal liit 25 aastata tagasi Türil asutati. Kahjuks keeras Covid-19 kõik meie  mõtted ja soovid

tuksi ning me pidime läbi viima elektroonse koosoleku mille tulemusena sai muude punktide

hulgas valitud liidule uus juhatus järgmiseks kolmeks aastaks.

 

Koostöös Kredexiga ning tänu Roode Liiasele ning tublidele kaasautoritele on teieni jõudnud

Kinnisvara Korrashoiu käisraamat kuhu on koondatud kõik valdkonda puudutav info. Loodetavalt

aitab see tänaseid ja tulevasi kinnisvara korrashoidjaid ning  omanikke orienteeruda kinnisvara

korrashoiu maastikul.

 

Uuel aastal tuleme välja WEB i põhiste koolitustega et ajaga sammu pidada

 

Soovin Teile kõigile uusi kordaminekuid  ning  olge ikka terved!

 

Heikki Lind

 

EKKL juhatuse liige

 

 

Pressiteade

 

Seonduvalt eriolukorraga otsustas MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu (EKKL) juhatus korraldada liikmete poolt otsuste tegemise koosolekut kokku kutsumata, valides järgmiseks kolmeks aastaks juhatuse ning kinnitades tegevuskava kuni aastani 2025. Lisaks ilmub detsembri teisel poolel EKKL liikmete koostatud 250-leheküljeline kinnisvara korrashoiu käsiraamat.


„Kuna MTÜ § 221 alusel võib korraldada oma liikmetele otsuste vastuvõtmise koosolekut kokku kutsumata, kasutasime seoses koroona olukorraga seda võimalust. Liikmed said esitada juhatuse poolt avaldatud otsuste eelnõudele seisukohti kuni 4.12.2020 ning kokku laekusid 36 liikme seisukohad,” tutvustab EKKL tegevjuht Jüri Kröönström.

 

7. detsembril 2020 kinnitatud hääletusprotokollis oli viis päevakorrapunkti. EKKL liikmed kinnitasid 2019. aasta majandusaasta aruande, 2021. aasta eelarve ning liidu arenguprogrammi perioodiks 2021-2025. Samuti kiideti heaks seniste juhatuse liikmete esindusõigus kuni uute juhatuse liikmete valimiseni, et ei tekiks olukorda, kus vahepeal pole liidul kehtiva volitusega juhatuse liikmeid.

Uuteks juhatuse liikmeteks valiti Cityhaldus OÜ juhatuse liige Heikki Lind, Tallinna Tehnikaülikool professor Roode Liias, Tartu Linnavalitsus eluruumide teenistuse juhataja Mait Raig, KV Service OÜ juhatuse liige Miguel Ortega, BPT Real Estate AS büroohoonete portfelli juht Janek Hintsov, Pesuekspert OÜ juhatuse liige Tiit Jürmann ja TERA AS projektijuht  Mihkel Mahlapuu. Seni on juhatuse esimehena tegutsenud Heikki Lind, kuid uus juhatus pole veel kogunenud ja esimeest valinud või varasemat esimeest kinnitanud.

 

Äsja kinnitatud arenguprogrammi 2021-2025 eesmärk on kaasata rohkem kinnisvara korrashoiuga tegelevaid ettevõtjaid, aga keskenduda ka teiste sidusrühmade nagu tehnoloogiateenuseid osutavate ettevõtete, ärikinnisvaraomanike ja –investorite, kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste ning korteriühistute suuremale kaasamisele. Liidu visioon on jätkuvalt olla Eestis ja rahvusvaheliselt tunnustatud erialaliit, osaleda erialast ettevõtluskeskkonda reguleeriva seadusandluse loomise protsessis, keskenduda korrashoiu valdkonna kutse andmisele ning jätkata taotlejate hindamise aluste ja metoodika ajakohastavat arendamist. Programm näeb ette koostöö tugevdamist valdkonna õpet pakkuvate kutse- ja kõrgkoolidega, koostada korrashoiu valdkonnas tase 7 kutse (korrashoiuekspert-analüütik) ning valmistada sel baasil korrashoiu magistriõppe avamine hiljemalt aastal 2023. Lisaks on eesmärgiks arendada liidu koduleht valdkonna juhtivaks teabeportaaliks.

Üks oluline eesmärk on juba täidetud: lähipäevil jõuab Apollo ja Rahva Raamatu kauplustesse müüki EKKL liikmete koostatud kinnisvara korrashoiu käsiraamat, mis sisaldab asjatundlikke juhiseid kogu kinnisvara korrashoiu terviku korraldamiseks ning on sobilik oma tegevuses kasutamiseks nii kinnisvara omanikule kui ka korrashoiu teenuste osutajale.

Tänavu 25-aastast juubelit tähistanud MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit on kinnisvarakeskkonna juhtimise ja korrashoiu teenuseid osutavate organisatsioonide ja ettevõtjate erialaliit ning kutseandja. Liidu põhieesmärgiks on esindada liikmete ühiseid huvisid ning selle kaudu aidata kaasa kinnisvarakeskkonna säilimisele ja väärtustamisele, korraldada kutse andmist, sertifitseerimist, valdkonna aluste, heade tavade ja parima tegevuspraktika arendamist ning propageerimist.


Jüri Kröönström

tegevjuht

MTÜ EKKL

tel. +372 513 0409

e-post: info@ekkliit.ee

 

MTÜ EKKL juhatuse esimehe 20.11.2020 kiri nr K-022 EKKL liikmetele

Lisad:

 1. MTÜ EKKL 2019 majandusaasta aruanne koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (16-l lehel)
 2. MTÜ EKKL 2021 eelarve projekt (1-l lehel)
 3. MTÜ EKKL perioodi 2021 – 2025 arenguprogramm (8-l lehel)
 4. Hääletusprotokoll (6-l lehel)
 5. Kinnisvara korrashoiu käsiraamat