EKKL 06.-08.06.2018 suvefoorumi (üldkoosolek ja õppereis) tagasiside

 

Lgp. EKKL liikmed!

 

06.- 08.06.2018 toimus traditsiooniline iga-aastane EKKL suvefoorum, mis seekord koosnes üldkoosolekust Tallinnas ja Peterburi õppereisist. EKKL üldkoosolekul otsustati kinnitada EKKL 2017 majandusaasta eelarve, MTÜ Tartu KÜL liikmemaksu määr ja korraldada järgmine sügisfoorum (üldkoosolek ja seminar) 22.novembril 2018 Tallinnas. Üldkoosolekul anti pidulikult kätte tunnistused ja sertifikaadid. Üldkoosoleku protokoll lisatud allpool lingil. Suvefoorumil osales 50 osavõtjat.

Peterburi õppereisil, kus osales 40 osavõtjat, toimus liidu aktiivsete tegevuste ja projektide teemadel kolm töötuba:

  • Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse jõustumise järgselt ja 30.06 registrisse kandmise tähtaja eelselt  tagasiside andmine seaduse rakendamise ja probleemide kohta
  • Standardi EVS 914:2012 „Koristuse kvaliteedi hindamine ja kokku leppimine“ (INSTA) uustöötluse koostamisest
  • Kinnisvarahooldaja kutsestandardite ajakohastamisest
  • Kinnisvara korrashoiu käsiraamatu koostamisest
  • e-Kinnisvara Korrashoiu (eKK) IT portaali EKKL lähtevisiooni arendamine tagasiside põhjal
  • Liidu meediaprogrammi 2019 – 2021 prioriteetide määramise tagasiside ja edasisest projekti arendamisest
  • Võimalikud EKKL sertifitseerimise süsteemi täiendused
  • Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ (KIKKE) arengust
  • Jooksvad valdkonna aktuaalsed küsimused

Täname kõiki suvefoorumil osalejaid liidu tegevuses vajalike ja kasulike heade ideede ning positiivse tagasiside eest ja arvestame sellega edasises liidu projektide töös.

 

EKKL 06.06.2018 üldkoosoleku protokoll

 

Lugupidamisega

 

Jüri Kröönström

tegevjuht

MTÜ EKKL

Viimased teated