EKKL jooksev info seonduvalt eriolukorraga

 

Lgp. EKKL liikmed!

 

Tänan kõiki liikmeid kellelt olen operatiivselt saanud sisendit kujunenud eriolukorras. Oleme sellest tulenevalt Teie huvides kokkuvõtlikult koostanud ja saatnud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ja Töötukassale eriolukorra arenemisel arvestamiseks kinnisvara korrashoiu sektori märgukirja ja ettepanekud (allpool lingil).

EKKL märgukiri ja ettepanekud

Käesolevaks ajaks on vabariigi valitsus oma esimestes kriisiolukorda leevendavates otsustes ka mitmete ettepanekutega arvestanud ning oodata on terviklikku meetmete paketti, mis käsitleb töötajate ja ettevõtjate toetamist ja tegevuse soodustamist. Eeldatavalt märtsikuu jooksul tulevad välja ka sellekohased rakendusaktid ning toetusmeetmeid hakatakse rakendama ilmselt eelkõige Kredex ja Töötukassa kaudu. Eriolukorra õigusaktid on ülevalt Riigiteataja avalehel. Oleme regulaarses suhtluses MKM esindajatega ning olulise info saamisel edastame seda Teile. Samuti on MKM loonud  koroonaviiruse COVID-19 leviku tõttu kannatada saanud ettevõtjatele ühtse kontaktpunkti, kus saab oma murede ja küsimustega riigi poole pöörduda. Kontaktpunkti kohta info leiate https://www.mkm.ee/et/uudised/mkm-loi-ettevotjatele-uhtse-kontaktpunkti

 

Ülemaailmne pandeemia on vältimatult toonud ka muutusi liidu 2020 planeeritud ürituste kalendrisse https://www.ekkliit.ee/urituste-kalender/ekkl-urituste-kalender-2020/id/16  Ära jäävad aprilli alguse ehitusmess ning aprilli lõppu kavandatud ARCHIBUS õppereis ning maikuu Usbekistani õppereis lükkub edasi sügisesse. Tõsise kahtluse all on ka juunikuu esimeses pooles kavandatud Saaremaa suvefoorum ja üldkoosolek, viimase osas võib kõne alla tulla selle edasi lükkamine EKKL 25a juubelipäevale 16.11.2020.

 

Kutse andmist ja sertifitseerimist me ei katkesta. XXXX voorus kevad 2020 saabus 107 kutsetunnistuse taotluse avaldust ja 7 sertifikaadi taotluse avaldust. Saame EKKL kutsekomisjoni töö korraldada märts-aprill taoliselt, et saame taastõendamise kutsetunnistuse taotlused ja sertifikaadi taotlused läbi vaadata ja nende osas otsused ära teha ning positiivsete otsuste põhjal ka kutsetunnistused ja sertifikaadid väljastada. Kutse esma- ja kõrgema taseme taotlejate osas saame avaldused menetlusse võtta ja tasemetöö teemad väljastada ning loodame, et enne 01.07.20 osutub võimalikuks teooria teadmiste testi ja tasemetööde kaitsmiste korraldamine. Kui see pandeemia tõttu ei ole võimalik, siis peame seda edasi lükkama sügisesse, milliseks ajaks see loodetavalt võimalik on.

 

Lisan allpool sisekliima ja puhastuse teemal informatiivsed materjalid, mis samuti saaks aidata Teil nendes küsimustes õigesti tegutseda.

 

Kõigile tervist ja edu, hoidke end selle koleda viiruse eest! Üheskoos me võidame selle ja tuleme sellest tugevatena välja ning normaalne elu läheb edasi!

 

 

Lugupidamisega

 

Jüri Kröönström

tegevjuht

MTÜ EKKL (Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit)

Mob. 5130409

 

20.03.2020

 

 

SISEKLIIMA TEEMA MATERJAL

 

Seoses COVID-19 epideemia tõkestamisega avaldas REHVA (_Federation of
European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations_) eile
17.03.2020  juhised hoonete tehnosüsteemide opereerimiseks. Juhised on
koostatud REHVA rahvusvahelise ekspertide tiimi poolt.

ORIGINAALDOKUMENT:

 

https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance


LÜHIKOKKUVÕTE:

KUIDAS KÄITADA HOONETE TEHNOSÜSTEEME KOROONAVIIRUSHAIGUSE COVID-19
(SARS-COV-2) LEVIKU TÕKESTAMISEKS

Dokument mainib, et praeguse seisuga ei saa välistada viirusnakkuse
levikut piiskade (> 10 mikronit) aurustumisel tekkivate peenosakeste (<
5 mikronit) kaudu, mis lenduvad õhus ja läbivad pikki vahemaid. Selle
tõttu ei pruugi piisata ohu vältimiseks inimestevahelisest 1-2 m
distantsist kui ruumis eksisteerib piisavalt suur peenosakeste
kontsentratsioon. Eriti ohtlikud on umbsed ja ülerahvastatud ruumid,
kus ventilatsioon on puudulik. SARS-CoV-2 viirus on 80-160 nanomeetri
suurune ja püsib aktiivne sisetingimustes kuni 3 tundi õhus ja 2-3
päeva pindadel - sellest ka oht saada viirus pindadelt.

Dokumendis on toodud kesksed juhised ventilatsioonisüsteemidele,
millest Eesti oludes kõige olulisemad puudutavad ventilatsiooni
käiduaegasid, retsirkulatsiooni ja rootorsoojustagasteid. Allpool
ülevaade olulisematest nõuannetest:

1.     Soovitatakse käivitada ventilatsioon mõned tunnid tavapärasest
varem, samuti pikendada käiduaega õhtul. Ventilatsioon soovitatakse
jätta tööle vähendatul võimsusel ka väljaspool hoonete
kasutusaegasid, et viirustega peenosakesed välja ventileerida.
Hoonetes, kus pole sisekliimat tagavaid ventilatsioonisüsteeme,
soovitakse intensiivset tuulutamist akna kaudu, näiteks 15 min jooksul
kui sisenetakse ruumi, kus teised inimesed on varasemalt viibinud.

2.     Oluline on üle vaadata retsirkulatsiooniga
ventilatsioonisüsteemid, mis on tihti kasutusel näiteks kauplusladudes
ja kaubanduskeskustes. Need süsteemid tuleks koheselt 100% värske õhu
peale lülitada, et vältida viiruste tagastumist läbi
ventilatsioonisüsteemi. Samuti soovitatakse võimalusel mitte käitada
ruumipõhiseid retsirkulatsioonisüsteeme ehk puhur-konvektoreid.

3.     Kuna ventilatsiooniagregaatide rootorsoojusvahetid tagastavad
väljatõmbeõhust soojusvaheti pinnale kinnitunud peenosakesi
sissepuhkeõhku, soovitatakse need seisma panna.

4.     Üldkasutuses olevates WC-des tuleb enne vee tõmbamist WC-poti
kaas sulgeda, muidu võib ka sealt tuleva õhupahvakuga nakkuse saada.
WC-des soovitatakse väljatõmbeventilatsioon hoida töös 24/7

5.     Dokument jagab selgitusi ülereageerimise vältimiseks, mis
teadmatuse puhul on olnud kerged tekkima. Näiteks niisutamisest ei ole
SARS-CoV-2 puhul erinevalt mõnest teisest viirusest kasu, sest viirus
on vastupidav kuni 80% suhtelise niiskuseni ja 30 kraadi temperatuurini.
Rõhutatakse, et ventilatsiooniseadmete välisõhufiltrid ei ole antud
kontekstis saasteallikad ega vaja vahetust. Samuti pole efekti
ventilatsioonitorustiku puhastamisel, sest viirused ei satu
sissepuhketorustikku juhul kui jälgitakse retsirkulatsiooni ja
soojustagastuse juhiseid.

 

PUHASTUSE TEEMA MATERJAL

 

Levinud on liigne lihtsalt desotamine aga sellega tehakse pigem kurja kui head.

 

Soovitame tutvuda alljärgnevatelt linkidelt, kuidas puutepinnad mõistlikult puhtaks saada.

 

Eesti keeles - https://www.youtube.com/watch?v=AO9VOV2PcVU

Vene keeles - https://www.youtube.com/watch?v=5CoAGPjHroU&feature=youtu.be