Kinnisvara korrashoiu kutse andmine ja sertifitseerimine sügis 2019

 

KUTSE ANDMINE 2019 sügis (füüsilistele isikutele)

Seoses sellega, et Kutsekojas on värskelt täiendustega kinnitatud kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise kord, siis oleme pikendanud kutse andmise XXXIX vooru sügis 2019 kutsetunnistuse taotluse avalduse esitamise tähtaega, uus tähtaeg on 15.oktoober 2019 Kutsetunnistust saab taotleda füüsiline isik esitades selleks kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andja MTÜ EKKL-le (postiaadress: MTÜ EKKL, Pärnu mnt 141, Tallinn ja e-posti aadress: info@ekkliit.ee või ekhhl@ekhhl.ee) kutsetunnistuse taotluse avalduse koos selles nõutud lisadega.  Täpsem info ja kutsetunnistuse taotluse avalduse vormid leiate https://www.ekkliit.ee/kutsetunnistuse-taotlemine/

NB! Juhime korterelamute valitsejatena tegutsejate tähelepanu sellele, et vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 28 peab valitseja määrama iga oma esindatava ja juhitava korteriühistu jaoks kutsega majahalduri kutseseaduse tähenduses. Seonduvalt sellega soovitame valitsejate juures töötavatel majahalduritel, kellel veel ei ole vastavat kutset ja kes seda veel taotlema ei ole asunud, asuda selle nõude täitmiseks XXXIX voorus sügis 2019 taotlema kinnisvarahaldur tase 4 või korteriühistujuht tase 4 kutset. Samas võivad praeguseks juba kinnisvarahaldur tase 4 kutse omajad kaaluda  XXXIX voorus sügis 2019 ka kõrgema taseme kutse kinnisvarahaldur tase 5 taotlemist, milline on samuti sobilik eelpool nimetatud nõude täitmiseks.

 
SERTIFITSEERIMINE 2019 sügis (juriidilistele isikutele)

Järgmises XXXIX sertifitseerimise voorus on  sertifikaadi taotluse avalduse koos lisadega MTÜ EKKL esitamise tähtaeg 15.oktoober 2019.

Sertifikaadi taotlemise info ja tüüpvormid on leitavad https://www.ekkliit.ee/sertifikaadi-taotlemise-info-ja-tuupvormid/

 

Lugupidamisega

 

Jüri Kröönström

tegevjuht

MTÜ EKKL (Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit)

Viimased teated