EKKL 2019 aunimetuste valimine ja 2020 kevad õppereisidele osavõtuks registreerimine

 

Lgp. EKKL liikmed! 

 

1. Kinnisvara korrashoiu valdkonna 2019 aasta aunimetuste valimine erinevas neljas aunimetuste kategoorias alanud, täidetud hääletussedelite EKKL-le saatmise tähtaeg 31.jaanuar 2020. Heaks traditsiooniks on saanud, et aasta lõppemisel valivad EKKL liikmed uue aasta alguses möödunud aasta kinnisvara korrashoidja, aasta kinnisvarahalduri, aasta kinnisvarahooldaja ja aasta puhastusteenindaja kategooriates aunimetuse saajad. Lisaks on EKKL juhatuse pädevuses ja juhatus kaalub oma 13.02.20 koosolekul väärikate kandidaatide olemasolul ka täiendavate EKKL tänukirjade välja andmist teistes seda väärivates kategooriates.

Aasta 2019 kinnisvarahaldur, kinnisvarahooldaja ja puhastusteenindaja (füüsilised isikud) peavad lisaks sellele, et on oma häid tavasid järgiva ja silmapaistva tegevusega teiste hulgast möödunud aastal esile tõusnud, olema ka oma valdkonnas kindlaid ja tõendatud professionaalseid teadmisi, oskusi ja isikuomadusi omavad. Seega on aasta kinnisvarahalduri, kinnisvarahooldaja ja puhastusteenindaja aunimetuste võimalikeks kandidaatideks vastavalt kõik käesolevaks hetkeks kinnisvara korrashoiu halduse või hoolduse või puhastusteeninduse vastavat kehtivat kutsetunnistust omavad isikud (võimalikul esitataval kandidaadil vastava kutse olemasolu saate vajadusel kontrollida nime järgi https://www.kutseregister.ee/kutsed saidilt).  Samuti peab aasta kinnisvara korrashoidja (juriidiline isik) olema teiste hulgast esile tõusnud silmapaistva tegevuse, heade tulemuste ja korrashoiu valdkonnas üldistes huvides kasuliku tegevusega ning omama kehtivat EKKL kinnisvara korrashoiu sertifikaati (võimalike kandidaatide nimekiri https://www.ekkliit.ee/sertifikaatide-register/ saidil).

Kõikide aunimetuste kandidaatide esitamise osas on üldiseks nõudeks, et esitatav kandidaat peab tegutsema kinnisvara korrashoiu alal ning väärib oma tegevusega kategoorias positiivset esiletõstmist, seega vajalik on lisada hääletussedelil iga aunimetuse kategooria osas kandidaadi nimi ja soovitavalt ka lühike põhjendus/soovitus, miks kandidaat esitatakse ja mille erilise ja positiivsega ta on 2019 aastal silma paistnud. Kui mõne kategooria osas ei oska või ei pea põhjendatuks aunimetuse väljaandmist, siis saab see rida jääda hääletussedelil tühjaks. Aunimetuste kandidaatide esitamist ja aunimetuste andmist reguleerib vastav EKKL juhatuse poolt kinnitatud statuut, millise lisan manustes.

Seega kuulutan juhatuse koosolekul otsustatu ja aunimetuste statuudi alusel välja EKKL aasta 2019 kinnisvara korrashoiu aunimetuste valimise. Igas aunimetuse kategoorias saab iga liige anda ühele isikule ühe hääle pakkudes tema poolt välja kandidaadi ning täites ja saates selleks allpool lingil ära toodud täidetud hääletussedeli. EKKL ootab igalt liikmelt täidetud hääletussedelit hiljemalt reedeks 31. jaanuariks 2020 meilile info@ekkliit.ee . Teie poolt enim hääli saanud isikud kuulutab EKKL juhatus välja aasta aunimetuste saajateks ning aunimetused ning selle juurde kuuluvad tunnistused ja aksessuaarid aga ka tänukirjad kuuluvad pidulikule kätteandmisele 27. – 29. veebruar 2020 toimuval EKKL kinnisvara korrashoiu talvefoorumil.

 

2. EKKL 2020 ürituste kalendri kevad 2020 Usbekistani ja USA õppereiside osavõtuks registreerimine kuni 10.02.2020. Traditsiooniliselt oleme koostanud ja aasta alguses postiga saatnud oma liikmetele uue 2020 aasta liidu seinakalendri, mis sisaldab liidu ja kinnisvara korrashoiu valdkonna ürituste kalendrit, millise elektroonset versiooni saate näha ka liidu kodulehel  https://www.ekkliit.ee/urituste-kalender/ekkl-urituste-kalender-2020/id/16 , et saaksite sellest lähtudes juba varakult kavandada Teid huvitavatest üritustest osavõttu. Seega EKKL pakub Teile mõistliku aja enne 2020 kevadel ürituste toimumist planeeritavate kahe õppereisi osavõtjate registreerimise osavõtuks registreerimise tähtajaga 10.veebruar 2020. Vajalik on soodsate lennupiletite ja muude teenuste saamiseks juba varakult veebruari keskel need tellida ja välja osta, milleks on vajalik täpne ja lõplik osavõtjate nimekiri. Registreerimiseks vajalik eeltöö õppereiside osas on tehtud ja on olemas ka esmased indikatiivsed osavõtutasud, mis lõplikult täpsustuvad konkreetse osavõtjate arvule õppereisi teenuste (eelkõige lennupiletite, mis muutuvad ajas) väljaostmisel. Loodame, et saame esmaste indikatiivsete osavõtutasudega hakkama aga võimalik on ka vähene osavõtutasu suurenemine, kui teenuste hinnad peaksid veebruari keskpaigaks ülespoole muutuma.

 

2.1. ARCHIBUS aastakonverentsi USA Chicagos toimuv 23.-30.04.2020 õppereis –  Käesoleval aastal toimub traditsiooniline iga-aastane ARCHIBUS konverents USA-s Chicagos, konverentsi sait nähtav https://www.eiseverywhere.com/website/8649/home/  Õppereisi koha pealne suhtluskeel on inglise keel. Eelkõige võiks antud konverents huvi pakkuda liikmetele, kes juba kasutavad ARCHIBUS IT lahendusi või siis mõtlevad selle kasutamisele ning tahaksid ARCHIBUS maailmast täiendavat infot saada. Võimalik on vastava tasulise pääsme omandamisel kuulata konverentsi ettekandeid ja/või osaleda kasutajate koolitusel ja/või ürituse gaalal. Planeerime ka koha peal kohaliku korrashoiu firmaga kohtumist ja objektidega tutvumist ning koostöös ka vaba aja programmi. Sõltuvalt konverentsil osalemise soovist ja pääsme valikust sõltub ka osavõtutasu. Üldise osavõtutasu indikatsiooni andmiseks oleme arvestanud loetelust ühe valikuga, lennupiletitega, kindlustuse, majutuse ja transpordiga ning esialgne indikatiivne õppereisi osavõtutasu on 2400 eur osavõtja kohta, millele ei lisandu käibemaksu.  Osavõtuks registreerimiseks vajalik hiljemalt 10.02.2020 saata info@ekkliit.ee :  osavõtja nimi(ed), passi koopia(d) pildiga lehest, õppereisi osavõtutasu tasuja andmed ning kinnitus, et osavõtja(d) vastutab ja korraldab endale USA-sse sisenemiseks ESTA reisloa või on juba selle saanud. Vahetult registreerimise tähtaja järel osavõtjate nimekirja formeerimisel EKKL täpsustab sõltuvalt ostetavate teenuste hinnast lõplikult osavõtutasu ja väljastab osavõtutasu arve tasumiseks. Samuti saadame osavõtjatele mõistliku aja jooksul enne õppereisi toimumist õppereisi päevakava ja muu õppereisist osavõtuks vajaliku informatsiooni-dokumendid.

NB! USA viisavabadusprogramm (Visa Waiver Program, ehk VWP) võimaldab Eesti vabariigi kodanikel reisida USAsse teatud tingimustel ja kindlaks määratud ajaks viisavabalt. Kindlasti peab ESTA reisiloa taotlemisel ja USA-sse sisenemisel olema kehtiv Eesti kodaniku biomeetriline pass (kiibiga), mis peab kehtima vähemalt 6 kuud peale USA-s viibimist ning ESTA reisiluba. Täpsem nõuete info USA Eesti saatkonna kodulehel https://ee.usembassy.gov/et/ viisade menüü viisavabadusprogrammi alammenüüs. Elektrooniline reisiloa taotlemise süsteem (ESTA) on automatiseeritud süsteem, mis aitab kindlaks teha, kas reisijal on võimalik viisavabadusprogrammi raames USAd külastada. Kõik, kes tahavad USAsse viisavabalt reisida, peavad kõigepealt taotlema ESTA kaudu reisiluba. Kuigi ESTA on tõlgitud ka eesti keelde, peavad vastused olema inglise keeles. Viisavabadusprogrammi kohta saate põhjalikumat infot ka näiteks http://cdn.ustraveldocs.com/ee_ee/ee-niv-visawaiverinfo.asp ESTA reisiloa saamiseks minge palun veebilehele  https://esta.cbp.dhs.gov/  NB! Kõikide ESTA taotluste eest tuleb tasuda 14 USD. Veebileheküljed, kus nõutakse suuremat tasu kui 14 USD, ei ole õiged. Palun taotlege reisiluba ainult läbi ametliku ESTA kodulehe https://esta.cbp.dhs.gov/. Seega tuleks USA õppereisile registreerijal teha selgeks, kas tal on nõuetekohane kehtiv pass ja kas ta vastab ESTA saamise nõuetele ning ka see, kas ta saab ESTA reisiloa. EKKL ei saa tagada ega korraldada USA ESTA reisiloa saamist USA õppereisist osavõtja eest, see on reisist osa võtta soovija oma vastutus ja kohustus korraldada ja saada.

 

2.2. Usbekistanis Taskendis toimuv 04.-10.05.2020 õppereis –  EKKL on tuginedes varasematele kontaktidele ja koostööle Usbekistani korrashoidjate esindajatega ettevalmistanud õppereisi Usbekistani Taskenti. Õppereisi koha pealne suhtluskeel on vene keel. Meie vastuvõtjaks on Uzbekistani eluasemefondi haldajate ja hooldajate liit www.uyushma.uz  Õppereisi koosseisus planeerime kohtumist eelpool nimetatud liidus ja seminari nende esindajatega, kohtumist ja suhtlust korrashoiu valdkonna vastavas Usbekistani ministeeriumis ning korrashoiuga tegelevate kohalike firmade ja nende tööobjektide külastusi aga ka koostöös meie vastuvõtjatega vaba aja programmi. Üldise osavõtutasu indikatsiooni andmiseks oleme arvestanud lennupiletitega, kindlustuse, majutuse ja transpordiga ning esialgne indikatiivne õppereisi osavõtutasu on 1400 eur osavõtja kohta, millele ei lisandu käibemaksu.  Osavõtuks registreerimiseks vajalik hiljemalt 10.02.2020 saata info@ekkliit.ee :  osavõtja nimi(ed), passi koopia(d) pildiga lehest ning õppereisi osavõtutasu tasuja andmed. Vahetult registreerimise tähtaja järel osavõtjate nimekirja formeerimisel EKKL täpsustab sõltuvalt ostetavate teenuste hinnast lõplikult osavõtutasu ja väljastab osavõtutasu arve tasumiseks. Samuti saadame osavõtjatele mõistliku aja jooksul enne õppereisi toimumist õppereisi päevakava ja muu õppereisist osavõtuks vajaliku informatsiooni-dokumendid.

 

NB! Eesti vabariigi kodanikud saavad Usbekistani reisida viisavabalt. Kindlasti peab kaasas olema kehtiv Eesti kodaniku biomeetriline pass (kiibiga), mis peab kehtima vähemalt 6 kuud peale Usbekistanis viibimist.

 

EKKL liikme 2019 aasta aunimetuste hääletussedel

EKKL aunimetuste statuut

 

 

Lugupidamisega

 

Jüri Kröönström

tegevjuht

MTÜ EKKL (Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit)

Registrikood 80102849

Pärnu mnt 141

11314, Tallinn

Tel. 6617998

Faks 6617999

Mob. 5130409