MTÜ EKKL poolt kutse andmine ja sertifitseerimine 2017 aastal

 
KUTSE ANDMINE 2017 (füüsilistele isikutele)

NB! Juhime korterelamute valitsejatena tegutsejate tähelepanu sellele, et vastavalt 01.01.2018 jõustuva korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 28 peab valitseja määrama iga oma esindatava ja juhitava korteriühistu jaoks kutsega majahalduri kutseseaduse tähenduses. Seonduvalt sellega soovitame valitsejate juures töötavatel majahalduritel, kellel veel ei ole vastavat kutset, asuda selle nõude täitmiseks XXXV kutse andmise voorus sügis 2017 taotlema kinnisvarahaldur tase 4 või korteriühistujuht tase 4 kutset. Samas võivad praeguseks juba kinnisvarahaldur tase 4 kutse omajad kaaluda XXXV voorus sügis 2017 ka kõrgema taseme kutse kinnisvarahaldur tase 5 taotlemist, milline on samuti sobilik eelpool nimetatud nõude täitmiseks.

Füüsiliste isikute poolt kutsetunnistuse taotluse avalduse EKKL-le esitamise tähtaeg oli kevadises XXXIV kutse andmise voorus 01.märts 2017. Laekus 121 kutsetunnistuse taotluse avaldust, millised on võetud menetlusse. XXXIV voorus kevad 2017 on kutsetunnistuse taotluse avalduste vastuvõtmine lõppenud, kõik kuni 01.10.17 laekuvad avaldused võetakse menetlusse järgmises XXXV kutse andmise voorus sügis 2017.

Järgmises kutse andmise XXXV voorus sügis 2017 saab esitada kutsetunnistuse taotluse avaldusi kuni 01.10.2017, milliseks ajaks laekunud avaldused võetakse menetlusse vahetult 01.10.2017 järel peale nende nõuetele vastavuse kontrolli. Kutsetunnistust saab taotleda füüsiline isik esitades selleks kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andja MTÜ EKKL-le (postiaadress: MTÜ EKKL, Pärnu mnt 141, Tallinn ja e-posti aadress: info@ekkliit.ee või ekhhl@ekhhl.ee) kutsetunnistuse taotluse avalduse koos selles nõutud lisadega.  Täpsem info ja kutsetunnistuse taotluse avalduse vormid leiate https://www.ekkliit.ee/kutse-andmine/  (vasakpoolses menüüs KUTSE ANDMINE)

 

SERTIFITSEERIMINE 2017 (juriidilistele isikutele)

Juriidiliste isikute poolt sertifikaadi taotluse avalduse EKKL-le esitamise tähtaeg oli kevadises XXXIV sertifitseerimise voorus 15.märts 2017. Laekus 7 sertifikaadi taotluse avaldust, millised on võetud menetlusse. XXXIV voorus kevad 2017 on sertifikaadi taotluse avalduste vastuvõtmine lõppenud, kõik kuni 01.10.17 laekuvad avaldused võetakse menetlusse järgmises XXXV sertifitseerimise voorus sügis 2017.

Järgmises sertifitseerimise XXXV voorus sügis 2017 saab esitada sertifikaadi taotluse avaldusi kuni 15.10.2017, milliseks ajaks laekunud avaldused võetakse menetlusse vahetult 15.10.2017 järel peale nende nõuetele vastavuse kontrolli.  Täpsem sertifitseerimise info ja sertifikaadi taotluse avalduse vormid leiate https://www.ekkliit.ee/sertifitseerimine/  (vasakpoolses menüüs SERTIFITSEERIMINE)

 

 

Lugupidamisega

 

Jüri Kröönström

juhatuse esimees

5130409

 

Viimased teated